Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus szak, BSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEA389 6 0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bognár György,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Elektronikus Eszközök Tanszéke

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Operációs rendszerek, A programozás alapjai I, II, Szoftvertechnológia

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIaut", _) VAGY
Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AMIintr", _) VAGY
Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
Szakirany("AMImédiatech", _) VAGY
Szakirany("AMImob", _) VAGY
Szakirany("AMIrendszfejl", _) VAGY
Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
Szakirany("AMIszoft", _) VAGY
Szakirany("AMIvállinfr", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célkitűzése a Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány Mikrorendszerek szakága témaköréhez tartozó, nagyobb lélegzetű, informatikai jellegű feladatok elvégzése.

8. A tantárgy részletes tematikája

A hallgatók egyéni feladatot kapnak, amit önállóan dolgoznak ki. A feladatok témája az alábbi jellegű feladatok közül kerül ki:

~Audio és video kodekek implementálása FPGA áramkörökben

~Magas szintű leírás implementációja FPGA áramkörökben

~Erlang virtuális gép megalkotása FPGA áramkörökben

~Objektum orientált platform kidolgozása FPGA áramkörökben

~Adatbázisokkal, mérnöki web-es együttműködéssel, biztonsági rendszerekkel kapcsolatos feladatok

~ Internetes közlési rendszerek modellezése

~ Tervezések a beépített önteszt témakörében

~ Félvezető eszközök, napelemek elektromos és termikus modellezése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló gyakorlati munka, kijelölt tanszéki konzulens segítségével

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény a kapott félévi feladat elfogadható minőségű kidolgozása, dokumentálása dolgozat formájában és az eredményes szóbeli beszámoló. A félévközi jegyet a végzett és dokumentált munka és a félév végi beszámoló alapján adjuk. Bármelyik részösszetevő hiánya esetén aláírás és félévközi jegy nem adható.

11. Pótlási lehetőségek

A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

E-mailen történő bejelentkezés alapján vagy személyesen a témavezetővel megbeszélhető.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A kapott feladathoz fűződően egyénenként jelöljük ki.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire 
Írásos beszámoló elkészítése40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása54
Vizsgafelkészülés 
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rencz Márta

Egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tanszéke