Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus szak, BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA389 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bognár György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Operációs rendszerek, A programozás alapjai I, II, Szoftvertechnológia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIaut", _) VAGY
  Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AMIintr", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiatech", _) VAGY
  Szakirany("AMImob", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszfejl", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
  Szakirany("AMIszoft", _) VAGY
  Szakirany("AMIvállinfr", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése a Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány Mikrorendszerek szakága témaköréhez tartozó, nagyobb lélegzetű, informatikai jellegű feladatok elvégzése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók egyéni feladatot kapnak, amit önállóan dolgoznak ki. A feladatok témája az alábbi jellegű feladatok közül kerül ki:

  ~Audio és video kodekek implementálása FPGA áramkörökben

  ~Magas szintű leírás implementációja FPGA áramkörökben

  ~Erlang virtuális gép megalkotása FPGA áramkörökben

  ~Objektum orientált platform kidolgozása FPGA áramkörökben

  ~Adatbázisokkal, mérnöki web-es együttműködéssel, biztonsági rendszerekkel kapcsolatos feladatok

  ~ Internetes közlési rendszerek modellezése

  ~ Tervezések a beépített önteszt témakörében

  ~ Félvezető eszközök, napelemek elektromos és termikus modellezése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló gyakorlati munka, kijelölt tanszéki konzulens segítségével

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény a kapott félévi feladat elfogadható minőségű kidolgozása, dokumentálása dolgozat formájában és az eredményes szóbeli beszámoló. A félévközi jegyet a végzett és dokumentált munka és a félév végi beszámoló alapján adjuk. Bármelyik részösszetevő hiánya esetén aláírás és félévközi jegy nem adható.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  E-mailen történő bejelentkezés alapján vagy személyesen a témavezetővel megbeszélhető.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A kapott feladathoz fűződően egyénenként jelöljük ki.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire 
  Írásos beszámoló elkészítése40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása54
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rencz Márta

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke