Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány,  

Mikroelektronika szakág
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEA339 6 0/0/4/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bognár György,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~timarne/vieeA339
4. A tantárgy előadója Elektronikus Eszközök Tanszéke
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Mikroelektronika, Mikroelektronikai tervezés, Monolit technika  

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVImikro", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célkitűzése a Mikrorendszerek szakág egyéb tárgyaiban elsajátított tudás integrálása és a szükséges gyakorlati jártasságok és készségek megszerzése a szakág témaköréhez tartozó, nagyobb lélegzetű feladatok elvégzése útján.

8. A tantárgy részletes tematikája

A hallgatók egyéni feladatot kapnak, amit önállóan dolgoznak ki. A feladatok témája az alábbi jellegű feladatok közül kerül ki:

ˇ A Mentor Graphics vagy Cadence rendszereken végigviendő IC konstrukciós feladatok

ˇ Speciális IC struktúrák, mikrorendszerek tervezése, szimulációja

ˇ Tervezések a beépített önteszt témakörében

ˇ Logikai funkciók realizálása FPGA áramkörökkel

ˇ Tervezési feladatok a boundary scan témakörében

ˇ Monolit integrált áramkörökkel, napelemekkel, szenzorokkal, mikrorendszerekkel kapcsolatos technológiai,  anyagvizsgálati és mérési problémák

ˇ IC-k és IC tokok termikus és elektro-termikus vizsgálata, szimulációja, mérése

ˇ Adatbázisokkal, mérnöki web-es együttműködéssel, biztonsági rendszerekkel kapcsolatos feladatok

ˇ Internetes közlési rendszerek modellezése és hardveres megvalósítása

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló gyakorlati munka, kijelölt tanszéki konzulens segítségével

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény a kapott félévi feladat elfogadható minőségű kidolgozása, dokumentálása dolgozat formájában és az eredményes szóbeli beszámoló. A félévközi jegyet a végzett és dokumentált munka és a félév végi beszámoló alapján adjuk. Bármelyik részösszetevő hiánya esetén aláírás és félévközi jegy nem adható.

11. Pótlási lehetőségek

TVSz szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

E-mailen történő bejelentkezés alapján vagy személyesen a témavezetővel megbeszélhető.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A kapott feladathoz fűződően egyénenként jelöljük ki.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra70
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
Vizsgafelkészülés 
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rencz Márta

Egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tanszéke