Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány,  

  Mikroelektronika szakág
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA339 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bognár György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~timarne/vieeA339
  4. A tantárgy előadója Elektronikus Eszközök Tanszéke
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Mikroelektronika, Mikroelektronikai tervezés, Monolit technika  

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVImikro", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése a Mikrorendszerek szakág egyéb tárgyaiban elsajátított tudás integrálása és a szükséges gyakorlati jártasságok és készségek megszerzése a szakág témaköréhez tartozó, nagyobb lélegzetű feladatok elvégzése útján.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók egyéni feladatot kapnak, amit önállóan dolgoznak ki. A feladatok témája az alábbi jellegű feladatok közül kerül ki:

  ˇ A Mentor Graphics vagy Cadence rendszereken végigviendő IC konstrukciós feladatok

  ˇ Speciális IC struktúrák, mikrorendszerek tervezése, szimulációja

  ˇ Tervezések a beépített önteszt témakörében

  ˇ Logikai funkciók realizálása FPGA áramkörökkel

  ˇ Tervezési feladatok a boundary scan témakörében

  ˇ Monolit integrált áramkörökkel, napelemekkel, szenzorokkal, mikrorendszerekkel kapcsolatos technológiai,  anyagvizsgálati és mérési problémák

  ˇ IC-k és IC tokok termikus és elektro-termikus vizsgálata, szimulációja, mérése

  ˇ Adatbázisokkal, mérnöki web-es együttműködéssel, biztonsági rendszerekkel kapcsolatos feladatok

  ˇ Internetes közlési rendszerek modellezése és hardveres megvalósítása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló gyakorlati munka, kijelölt tanszéki konzulens segítségével

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény a kapott félévi feladat elfogadható minőségű kidolgozása, dokumentálása dolgozat formájában és az eredményes szóbeli beszámoló. A félévközi jegyet a végzett és dokumentált munka és a félév végi beszámoló alapján adjuk. Bármelyik részösszetevő hiánya esetén aláírás és félévközi jegy nem adható.

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  E-mailen történő bejelentkezés alapján vagy személyesen a témavezetővel megbeszélhető.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A kapott feladathoz fűződően egyénenként jelöljük ki.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra70
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rencz Márta

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszéke