Mikroelektronikai laboratórium

A tantárgy angol neve: Microelectronics Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány,  

Mikroelektronika szakág

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEA330 6 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Timár András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gaertner Péter

c. Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz

Dr. Juhász László

Egyetemi adjunktus

Elektronikus Eszközök Tsz

Horváth Gyula

Egyetemi tanársegéd

Elektronikus Eszközök Tsz

Dr. Timár András

Egyetemi adjunktus

Elektronikus Eszközök Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mikroelektronika  

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVImikro", _)


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIEEAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A laboratóriumban egy IC tervezési és egy IC technológiai gyakorlatsort ajánlunk fel, amelyek között a hallgatók választhatnak.

A tervezési gyakorlatsor feladata egy specifikációval adott közepesen bonyolult ASIC-nek a szintézise Verilog leírás alapján. Ellenőrzésképpen sor kerülhet az áramkörnek FPGA-ba való beégetésére és tesztelésére.

A technológiai gyakorlatok témája egy egyszerű monolit integrált áramkör gyártási lépéseinek a végigvitele a félvezető alapanyag minősítésétől a diffúzión, az oxidnövesztésen, a fotolitográfiai műveleteken keresztül a lapka tokba szereléséig, majd ellenőrzés mérésekkel.

8. A tantárgy részletes tematikája

Áramkör tervezési ág

-         Hardver környezet és az operációs rendszer (Enterprise Linux 4.0) megismerése

-         A nyitott tervezőrendszerek jellemzőinek megismerése (Mentor/Cadence tervezőrendszer)

-         A Mentor/Cadence tervezőrendszer használatának elsajátítása egy mintapélda segítségével

-         Digitális áramkörök tervezése top-down módszerrel

-         Ismerkedés a szintézishez használt programokkal

-         Az áramkör bevitele és működésének leírása hardver leíró nyelv segítségével

-         Az áramkör működésének ellenőrzése logikai szimulátorral.

-         Az áramkör szintézise, technológia függő optimalizálása, futási idő analízis

-         ASIC áramkör layout rajzának automatikus generálása

-         Az elkészült eszköz FPGA áramkörben való implementálása

 

Technológiai ág

-         Monolit IC készítése:

-         Si szelet előkészítés,

-         termikus oxidálás,

-         fotolitográfia,

-         diffúzió,

-         fémréteg felvitele,

-         hőkezelések,

-         tokba szerelés,

-         minősítő mérések: az eszközök karakterisztikáinak felvétele.

-         Videofilmen ipari kitekintés.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Számítógépes vagy technológia laboratóriumi gyakorlat Az IC készítéshez minden csoport (4-6 fő) végigvisz egy-egy szilícium szeletet a technológiai lépéssorozaton, minősíti az elvégzett eljárás eredményét, végül beméri a kész áramkört. (A laborműveletek időbeosztását a csoportokkal közös megbeszélés alapján alakítjuk ki).

10. Követelmények

a.              A szorgalmi időszakban:

A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott feladatok legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk. A technológiai laboratóriumban a jegy megadásának feltétele valamennyi technológiai lépés hiánytalan végigvitele, jegyzőkönyv leadása. A mérési aktivitást és a jegyzőkönyveket osztályozzuk és minthogy a mérés nem pótolható, így az osztályzatok kialakításánál a megszerzett osztályzatok legjobb kétharmadát vesszük figyelembe (öt jegyből a három legjobb).

b.             A vizsgaidőszakban:

c.              Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek

Nincs lehetőség

12. Konzultációs lehetőségek

E-mailen történő bejelentkezés alapján a gyakorlatvezetőkkel megbeszélhető.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Mentor és Cadence tervezői útmutatók, tanszéki sillabuszok

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra16
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Bognár György

Egyetemi adjunktus

Elektronikus Eszközök Tsz

Dr Gaertner Péter

Egyetemi adjunktus

Elektronikus Eszközök Tsz

Horváth Gyula

Egyetemi tanársegéd

Elektronikus Eszközök Tsz

Dr Mizsei János

Egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz

Timárné Horváth Veronika

Egyetemi adjunktus

Elektronikus Eszközök Tsz