Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronikai laboratórium

  A tantárgy angol neve: Microelectronics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány,  

  Mikroelektronika szakág

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA330 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Timár András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gaertner Péter

  c. Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Juhász László

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Horváth Gyula

  Egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Timár András

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika  

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVImikro", _)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumban egy IC tervezési és egy IC technológiai gyakorlatsort ajánlunk fel, amelyek között a hallgatók választhatnak.

  A tervezési gyakorlatsor feladata egy specifikációval adott közepesen bonyolult ASIC-nek a szintézise Verilog leírás alapján. Ellenőrzésképpen sor kerülhet az áramkörnek FPGA-ba való beégetésére és tesztelésére.

  A technológiai gyakorlatok témája egy egyszerű monolit integrált áramkör gyártási lépéseinek a végigvitele a félvezető alapanyag minősítésétől a diffúzión, az oxidnövesztésen, a fotolitográfiai műveleteken keresztül a lapka tokba szereléséig, majd ellenőrzés mérésekkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Áramkör tervezési ág

  -         Hardver környezet és az operációs rendszer (Enterprise Linux 4.0) megismerése

  -         A nyitott tervezőrendszerek jellemzőinek megismerése (Mentor/Cadence tervezőrendszer)

  -         A Mentor/Cadence tervezőrendszer használatának elsajátítása egy mintapélda segítségével

  -         Digitális áramkörök tervezése top-down módszerrel

  -         Ismerkedés a szintézishez használt programokkal

  -         Az áramkör bevitele és működésének leírása hardver leíró nyelv segítségével

  -         Az áramkör működésének ellenőrzése logikai szimulátorral.

  -         Az áramkör szintézise, technológia függő optimalizálása, futási idő analízis

  -         ASIC áramkör layout rajzának automatikus generálása

  -         Az elkészült eszköz FPGA áramkörben való implementálása

   

  Technológiai ág

  -         Monolit IC készítése:

  -         Si szelet előkészítés,

  -         termikus oxidálás,

  -         fotolitográfia,

  -         diffúzió,

  -         fémréteg felvitele,

  -         hőkezelések,

  -         tokba szerelés,

  -         minősítő mérések: az eszközök karakterisztikáinak felvétele.

  -         Videofilmen ipari kitekintés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes vagy technológia laboratóriumi gyakorlat Az IC készítéshez minden csoport (4-6 fő) végigvisz egy-egy szilícium szeletet a technológiai lépéssorozaton, minősíti az elvégzett eljárás eredményét, végül beméri a kész áramkört. (A laborműveletek időbeosztását a csoportokkal közös megbeszélés alapján alakítjuk ki).

  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban:

  A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott feladatok legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk. A technológiai laboratóriumban a jegy megadásának feltétele valamennyi technológiai lépés hiánytalan végigvitele, jegyzőkönyv leadása. A mérési aktivitást és a jegyzőkönyveket osztályozzuk és minthogy a mérés nem pótolható, így az osztályzatok kialakításánál a megszerzett osztályzatok legjobb kétharmadát vesszük figyelembe (öt jegyből a három legjobb).

  b.             A vizsgaidőszakban:

  c.              Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  Nincs lehetőség

  12. Konzultációs lehetőségek

  E-mailen történő bejelentkezés alapján a gyakorlatvezetőkkel megbeszélhető.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mentor és Cadence tervezői útmutatók, tanszéki sillabuszok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bognár György

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr Gaertner Péter

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Horváth Gyula

  Egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr Mizsei János

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Timárné Horváth Veronika

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz