Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Monolit technika

  A tantárgy angol neve: Microeletronics Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány,  

  Mikroelektronika szakág

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA329 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kerecsen Istvánné,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi Tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Zólomy Imre

  Egyetemi Tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika  

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVIelektro", _) VAGY
  Szakirany("AVImikro", _) )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Mikroelektronika  

  7. A tantárgy célkitűzése

  Áttekintés adása a monolit félvezető technológiákról, részint az alkalmazás, részint a megvalósítás szemszögéből. A monolit áramkörök szerkezetének ismerete segít a megfelelő eszközök kiválasztásában, gyártási lépéseinek ismerete pedig segit a fejlesztési igények megfogalmazásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadott anyag

  Monolit technológia alaplépései (alapanyag előállítása és minősítése, tisztítási, oxidnövesztési, diffúziós, ionimplantációs, rétegleválasztási, fotolitográfiai, fémezési és szerelési műveletek).

  A méretcsökkentés hatásai és technológiai vonatkozásai

  Monolit technológiával realizálható eszközök és áramkörtípusok (diszkrét bipoláris és MOS eszközök, teljesítmény eszközök, IGBT), integrált bipoláris, MOS és BiCMOS áramkörök, analóg és digitális integrált áramkörök, processzorok (katalógus IC, fogyasztói tervezésű és FPGA áramkörök), memóriák (ROM, PROM, EPROM, SRAM, DRAM).

  Bevezetés a MEMS eszközök világába; érzékelők és beavatkozók működése és megvalósítása.

  Az intelligens környezet hardver elemeinek megvalósítási lehetőségei. Érzékelők és jeleik feldolgozása. Öntápláló szenzorok: az energia kinyerés lehetőségei a környezetből.

  Tantermi gyakorlatok:

  Nagyságrendek, koncentrációk, méretviszonyok a monolit IC technikában. Adalékolások, fajlagos ellenállások, potenciálok különféle monolit szerkezetekben, C-V görbe kiértékelési gyakorlat (adalékolás, felületi és határfelületi jellemzők számítása pn átmenet, illetve MOS rendszer C-V görbéiből).

  IC és MEMS layout és szerkezet elemzés, VLSI áramkörök jellegzetes alkatrész elrendezési elvei.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, tantermi gyakorlatok, laboratóriumi demonstrációk.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az előadások 70%-án való részvétel a félév végi aláírás feltétele, ezt katalógus tartásával ellenőrizzük. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tantárgy kreditpontja nem szerezhető meg. Az aláírás feltétele továbbá egy zárthelyi dolgozat elégségesre való megírása. A zárthelyi osztályzata a vizsgajegy kerekítését befolyásolja.

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga: a tárgyból tartunk elővizsgát

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVsz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  E-mailen történő bejelentkezés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom -
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz