Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronikai tervezés

  A tantárgy angol neve: Microelectronics Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány,

  Mikroelektronika szakág

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA328 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Timár András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gaertner Péter

  c. Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Farkas Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Ress Sándor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Timár András

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Horváth Gyula

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVIelektro", _) VAGY
  Szakirany("AVImikro", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEAC01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy megismerteti az áramkörök tervezésének eszközeit, realizálásának és ellenőrzésének módjait és módszereit. Tárgyalja a kisebb sorozatszámú gyártásban vagy prototípus készítésekor használt programozható eszközök és integrált áramkörök jellemzőit.

  Ismerteti a korszerű számítógépes tervezőrendszerek felépítését és funkcióit. Ismereteket ad az ezen rendszerekben alkalmazott tervezési (szimulációs és szintézis) lépések algoritmusairól, részletesen bemutatja a standard cellás IC tervezés menetét a specifikációtól a részletes layout kialakításáig.

  Megismerteti a digitális rendszerek magas szintű leírására és tervezésére szolgáló nyelveket, a programozható eszközök típusait, a hozzájuk kapcsolódó fejlesztő rendszereket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Digitális áramkörök megvalósítási lehetőségei (full-custom, semi-custom, PLA, CPLD, FPGA…). Különböző hardver eszközök megvalósítási alternatívái.

  - Közös előre tervezés és gyártás, full-custom-tól az FPGA-ig. Az ASIC tervező feladatai.

  - Hardver-szoftver co-design

  - Design flow, production flow.

  - Szinkron és aszinkron digitális áramkörök, Low Power design általános kérdései.

  - A VC (Virtual Component) és az IP (Intellectual Property) alapú tervezés

   

  - Statikus és dinamikus CMOS és BiCMOS áramköri megvalósítások.

  - Áramkörszimuláció, modellek, modellparaméterek.

  - Logikai szimuláció, modellek, paraméterek meghatározása áramköri szimulációból. Funkcionális és strukturális teszt.

  - Hibamodellek, strukturális tesztgenerálás, hibaszimuláció. Digitális teszt-automaták. Tesztelhetőre tervezés. Scan-Path.

  - Tervező rendszerek (Mentor, Cadence, …), top-down és bottom-up tervezési stílus.

  - Integrált áramkörök gyártásához szükséges maszkok és technológiák. Layout tervezési szabályok.

  - Cella elhelyezési és huzalozási módszerek.

  - Tervezés HDL-lel. A szintézis lépései. Verilog utasítások, hatásuk a szintézisre. Szintézis és időzítés. Timing analysis, wire-load modell, előzetes elhelyezés.

   

  - Mikroprocesszorok, mikrokontrollerek és jelfeldolgozó processzorok felépítése és működése. Neumann- és Harvard-struktúrájú processzorok. Statikus és dinamikus memóriák.

  - FPGA eszközök technológiafüggő tervezési lépései (formátumkonverterek, logikai particionáló, leképező, elhelyező és huzalozó modulok)

  - GPP, FPGA, SoC, SiP, Mikrokontroller eszközök felépítése, működése, fogyasztása, költségek

  - Program és adatmemória, I/O műveletek, megszakítás, DMA kezelés, beviteli eszközök illetve kijelzők illesztése, működtetése

  - Szimuláció, tesztelés, bemérés, gazdaságosság

   

  Tantermi gyakorlatok:

  - Komplett ASIC specifikáció megtervezésének bemutatása esettanulmány formában. Ki kell emelni a tervező, mint közvetítő szakember szerepét a megrendelő és a gyártó között.

  - Digitális rendszertervezés esettanulmány. Például: mosógép vezérlő ASIC Verilog leírása top-down módszerrel, hierarchikusan. Először a fő működési fázisok leírása (és szimulációja), majd ezek kitöltése a részletekkel.

  - Tesztelhetőre tervezés. Ad-hoc módszerek bemutatása konkrét áramkörökön. Egy közepes bonyolultságú ASIC kiegészítése Scan-Path áramkörrel, szimulációs bemutatóval.

  - Programozható eszközök felhasználása áramkörök realizálására.

  - Az áramköri szintézis utáni alternatívák bemutatása (ASIC vs. FPGA)

  - Közepes bonyolultságú ASIC Verilog leírás szintetizálása kivetítős demonstrációval

  - Floorplanning bemutatása, kivetítős demonstrációval, komplett chip layoutig.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, amelyhez csatlakozóan a félév során gyakorlati órákra is sor kerül.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév során 1 db. zárthelyit íratunk; az aláírás megszerzéséhez legalább elégséges szinten teljesítendő. A megszerzett aláírás a következő szemeszterben továbbvihető.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A tárgyból szóbeli vizsgát tartunk.

  c. Elővizsga

  Elővizsga feltétele: min. 4,00 zárthelyi eredménye.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Javítási lehetőséget a félév végén 1 alkalommal adunk. Vizsgaidőszakban a pótlás a TVSz szerint, a pótlási időszakban lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyik ill. vizsganapok előtt az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kovács F. Ferenc, „Az informatika VLSI áramkörei”, Pázmány Egyetem Elektronikus Kiadó, 2004,

  Dr. Mojzes Imre szerk., „Mikroelektronika és technológia”, Műegyetem kiadó, 2005, ISBN 9634208479

  Wai-Kai Chen , ”The VLSI handbook”, CRC Press LLC, 2000. ISBN 0-8493-8593-8

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bognár György

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr Gaertner Péter

  c. Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Horváth Gyula

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz