Elektronika

A tantárgy angol neve: Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus alapszak

BSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEA307   3/1/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kerecsen Istvánné,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kerecsenné Dr. Rencz Márta

Dr. Ress Sándor

Dr. Bognár György


Egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi docens


Elektronikus Eszközök Tsz

Elektronikus Eszközök Tsz.

Elektronikus Eszközök Tsz.


 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMETE11AX04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TargyEredmeny("BMETE11AX04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMETE11AX24" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TargyEredmeny("BMETE11AX24", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMETE111212" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMETE111821", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
VAGY KépzésLétezik("5N-08")

VAGY
EgyenCsoportTagja("Brazil 2015-16-1_erk") )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIEEAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Neptun-kód Cím

BMETE11AX01 Fizika I.

BMETE11AX02 Fizika II

BMEVIMIA102 Digitális technika I.

BMEVIMIA111 Digitális technika II.
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a számítástechnika legfontosabb hardware elemeinek működésével, bemutassa a számítástechnikának a mikroelektronika által biztosított lehetőségeit és korlátait.

8. A tantárgy részletes tematikája

 

Bevezetés, az elektronika és mikroelektronika története. Elektronikai alaptörvények, helyettesítőképek, RC hálózatok.

Félvezető fizikai bevezető. Áramok félvezetőkben. A p-n átmenet és a félvezető dióda működése, karakterisztikái, modelljei, használata.

Diódás áramkörök számítógépes tervezése. Áramkörtervezés számítógépes szimulációval. Kézi analízis módszerek. Diódás logikai áramkörök, egyenirányítás, alkalmazási feladatok megoldása.

Áramvezérelt források működése. A bipoláris tranzisztor, üzemállapotok, karakterisztikák, modellek. Tranzisztorok kapcsolások számítása.

A MOS kapacitás. Feszültségvezérelt források működése. A MOS tranzisztor, típusai, karakterisztikái, modelljei.

Integrált áramkörök. VLSI áramkörök alapfogalmai, a mikroelektronikai gyártástechnológia alapjai. Road map-ek, road map adatok. A MOS áramkörök alkatrészkészlete. A vezetékek tulajdonságai. A bipoláris technológia alkatrészkészlete, tulajdonságai.

Digitális áramkörök, az inverterek jellemzése, tulajdonságai. MOS inverter konstrukció, alapkapuk és komplex kapuk.

CMOS áramkörök, inverter, kapuáramkörök, komplex kapuk, transzfer kapuk, transzfer kapus áramkörök.

Kombinációs logikai elemek különböző CMOS megvalósításokkal. Meghajtó és I/O áramkörök. Impulzus adó és tároló elemek szekvenciális hálózatokhoz, regiszterek, aritmetikai elemek.

Félvezető memóriák. Maszk programozott ROM, EPROM, EEPROM, FLASH memóriák, statikus és dinamikus RAM memóriák.

Analóg integrált áramköri elemek. Ideális és valós erősítők, műveleti erősítős alapkapcsolások. A/D és D/A konverterek.

Integrált áramkörök tesztelése, a boundary scan áramkör.

ASIC (application specific integrated circuit) áramkörök és tervezési módszereik.

Képi megjelenítő eszközök, CRT, LCD, plazma display.

MEMS (micro electro mechanical systems) struktúrák.

A tárgyhoz laboratórium tartozik.

 

A labor elősegíti az előadásokon elhangzott ismeretek megértését és elmélyítését. Az elvégzendő feladatok a

szemeszter folyamán az alábbiak:

 

Egyszerű, 1-2 tranzisztoros analóg kapcsolás (pl. FE erősítő) áramköri szimulációja.

Egy MOS/CMOS kapu tranzisztor szintű szimulációja.

Egy egyszerű digitális logikai funkció leírása hardverleíró nyelven, tesztelése és szintézise egy IC tervező rendszer megfelelő moduljával.

A szintetizált RTL kód tesztelése és ellenőrzése egy IC tervező rendszer logikai szimulátorával


 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy elméleti anyagát a 3 óra/hét kiméretű előadásokon ismertetjük. A gyakorlatokat számítógépes teremben tartjuk, ahol a kézi számítást követően szimulációval ellenőrizzük a végeredményt.
10. Követelmények Legalább 70% részvétel a gyakorlatokon. A felkészülést ellenőrizzük, az elvégzett munkáról elektronikus
jegyzőkönyvet kell készíteni.

Két nagyzárthelyi dolgozat megírása, a kari menetrend szerinti ütemezésben és helyszíneken.

Három kis zárthelyi dolgozat megírása, amelyekre a gyakorlatok során kerül sor, a félév elején közölt ütemezésben.

A félévközi jegy megállapítása:
A két zárthelyin összesen 80, a kis zárthelyiken egyenként pedig 10 pont szerezhető, amelyek közül a legjobb kettő számít a félévközi jegybe. Így összesen 100 pont szerezhető. A megállapított jegy
85-    - jeles
70-84 - jó
55-69 - közepes
40-54 - elégséges
0-39  - elégtelen
11. Pótlási lehetőségek Mindkét zárthelyi dolgozat egyszer pótolható, a kari menetrend szerinti ütemezésben és helyszíneken.
A kis zárthelyik nem pótolhatóak.
12. Konzultációs lehetőségek

Bejelentkezés alapján folyamatosan

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Mikroelektronika és technológia, Mojzes Imre (Sz. Műegyetemi Kiadó, Bp. 2006)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire40
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Kerecsen Istvánné Dr. Rencz Márta

Tanszékvezető, egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök