Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika

  A tantárgy angol neve: Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus alapszak

  BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA307   3/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kerecsen Istvánné,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerecsenné Dr. Rencz Márta

  Dr. Ress Sándor

  Dr. Bognár György


  Egyetemi tanár

  Egyetemi docens

  Egyetemi docens


  Elektronikus Eszközök Tsz

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Elektronikus Eszközök Tsz.


   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMETE11AX04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE11AX04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE11AX24" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TargyEredmeny("BMETE11AX24", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE111212" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMETE111821", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY KépzésLétezik("5N-08")

  VAGY
  EgyenCsoportTagja("Brazil 2015-16-1_erk") )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Neptun-kód Cím

  BMETE11AX01 Fizika I.

  BMETE11AX02 Fizika II

  BMEVIMIA102 Digitális technika I.

  BMEVIMIA111 Digitális technika II.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a számítástechnika legfontosabb hardware elemeinek működésével, bemutassa a számítástechnikának a mikroelektronika által biztosított lehetőségeit és korlátait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Bevezetés, az elektronika és mikroelektronika története. Elektronikai alaptörvények, helyettesítőképek, RC hálózatok.

  Félvezető fizikai bevezető. Áramok félvezetőkben. A p-n átmenet és a félvezető dióda működése, karakterisztikái, modelljei, használata.

  Diódás áramkörök számítógépes tervezése. Áramkörtervezés számítógépes szimulációval. Kézi analízis módszerek. Diódás logikai áramkörök, egyenirányítás, alkalmazási feladatok megoldása.

  Áramvezérelt források működése. A bipoláris tranzisztor, üzemállapotok, karakterisztikák, modellek. Tranzisztorok kapcsolások számítása.

  A MOS kapacitás. Feszültségvezérelt források működése. A MOS tranzisztor, típusai, karakterisztikái, modelljei.

  Integrált áramkörök. VLSI áramkörök alapfogalmai, a mikroelektronikai gyártástechnológia alapjai. Road map-ek, road map adatok. A MOS áramkörök alkatrészkészlete. A vezetékek tulajdonságai. A bipoláris technológia alkatrészkészlete, tulajdonságai.

  Digitális áramkörök, az inverterek jellemzése, tulajdonságai. MOS inverter konstrukció, alapkapuk és komplex kapuk.

  CMOS áramkörök, inverter, kapuáramkörök, komplex kapuk, transzfer kapuk, transzfer kapus áramkörök.

  Kombinációs logikai elemek különböző CMOS megvalósításokkal. Meghajtó és I/O áramkörök. Impulzus adó és tároló elemek szekvenciális hálózatokhoz, regiszterek, aritmetikai elemek.

  Félvezető memóriák. Maszk programozott ROM, EPROM, EEPROM, FLASH memóriák, statikus és dinamikus RAM memóriák.

  Analóg integrált áramköri elemek. Ideális és valós erősítők, műveleti erősítős alapkapcsolások. A/D és D/A konverterek.

  Integrált áramkörök tesztelése, a boundary scan áramkör.

  ASIC (application specific integrated circuit) áramkörök és tervezési módszereik.

  Képi megjelenítő eszközök, CRT, LCD, plazma display.

  MEMS (micro electro mechanical systems) struktúrák.

  A tárgyhoz laboratórium tartozik.

   

  A labor elősegíti az előadásokon elhangzott ismeretek megértését és elmélyítését. Az elvégzendő feladatok a

  szemeszter folyamán az alábbiak:

   

  Egyszerű, 1-2 tranzisztoros analóg kapcsolás (pl. FE erősítő) áramköri szimulációja.

  Egy MOS/CMOS kapu tranzisztor szintű szimulációja.

  Egy egyszerű digitális logikai funkció leírása hardverleíró nyelven, tesztelése és szintézise egy IC tervező rendszer megfelelő moduljával.

  A szintetizált RTL kód tesztelése és ellenőrzése egy IC tervező rendszer logikai szimulátorával


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy elméleti anyagát a 3 óra/hét kiméretű előadásokon ismertetjük. A gyakorlatokat számítógépes teremben tartjuk, ahol a kézi számítást követően szimulációval ellenőrizzük a végeredményt.
  10. Követelmények Legalább 70% részvétel a gyakorlatokon. A felkészülést ellenőrizzük, az elvégzett munkáról elektronikus
  jegyzőkönyvet kell készíteni.

  Két nagyzárthelyi dolgozat megírása, a kari menetrend szerinti ütemezésben és helyszíneken.

  Három kis zárthelyi dolgozat megírása, amelyekre a gyakorlatok során kerül sor, a félév elején közölt ütemezésben.

  A félévközi jegy megállapítása:
  A két zárthelyin összesen 80, a kis zárthelyiken egyenként pedig 10 pont szerezhető, amelyek közül a legjobb kettő számít a félévközi jegybe. Így összesen 100 pont szerezhető. A megállapított jegy
  85-    - jeles
  70-84 - jó
  55-69 - közepes
  40-54 - elégséges
  0-39  - elégtelen
  11. Pótlási lehetőségek Mindkét zárthelyi dolgozat egyszer pótolható, a kari menetrend szerinti ütemezésben és helyszíneken.
  A kis zárthelyik nem pótolhatóak.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Bejelentkezés alapján folyamatosan

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mikroelektronika és technológia, Mojzes Imre (Sz. Műegyetemi Kiadó, Bp. 2006)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire40
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Kerecsen Istvánné Dr. Rencz Márta

  Tanszékvezető, egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök