Elektronika

A tantárgy angol neve: Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 21.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki Szakoktató Szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEA094 5 2/2/0/v 4 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Hosszú Gábor

 

Egyetemi docens

 

Elektronikus Eszközök Tsz.

 

Dr. Czirkos Zoltán

 

Egyetemi docens

 

Elektronikus Eszközök Tsz.

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy az elektronikába tartozó alapozó ismereteket biztosítja. Ezen belül is különös hangsúlyt kapnak az félvezető eszközök és azok áramköri alkalmazásai, az áramkörtervezés eszközei, valamint az elektronika alkalmazásával kapcsolatos ismeretek.

 

8. A tantárgy részletes tematikája 1-2. óra előadás: Az elektronika története.

 

1-2. óra gyakorlat: Bevezető, a tantárgy ismertetése, követelmények. Hallgatók előismeretének felmérése.

 

3-4. óra előadás: Az elektronika története

 

3-4. óra gyakorlat: Villamosságtani alapismertek.

 

5-6. óra előadás: A magyar elektronikai ipar múltja és jelene.

 

5-6. óra gyakorlat: Félvezető fizikai összefoglaló

 

7-8. óra előadás: A félvezető eszközök működésében szerepet játszó fontosabb jelenségek. A pn-átmenet.

 

7-8. óra gyakorlat: A félvezető dióda alapműködése és másodlagos jelenségei.

 

9-10. óra előadás: A bipoláris tranzisztor fogalma. A bipoláris tranzisztor alapműködése.

 

9-10. óra gyakorlat: Áramköri példák a bipoláris tranzisztorral I.

 

11-12. óra előadás: A bipoláris tranzisztor másodlagos jelenségei. A záróréteges térvezérelt tranzisztor fogalma.

 

11-12. óra gyakorlat: Áramköri példák a bipoláris tranzisztorral II. JFET alkalmazásai.

 

13-14. óra előadás: A fém-oxid-félvezető szerkezet fogalma, fizikai jelenségei. A MOS tranzisztor felépítése és működése.

 

13-14. óra gyakorlat: Áramköri példák a MOS tranzisztor alkalmazására I.

 

15-16. óra előadás: Számítástechnikai periféria elektronika eszközei általában. A félvezető és a folyadékkristályos kijelzők. Adatbeviteli eszközök. Félvezető érzékelők.

 

15-16. óra gyakorlat: Áramköri példák a MOS tranzisztor alkalmazására II.

 

17-18. óra előadás: CMOS áramköri technológia felépítése és működése.

 

17-18. óra gyakorlat: CMOS áramkörök alkalmazásai

 

19-20. óra előadás: Erősítők. Műveleti erősítők és alkalmazásuk.

 

19-20. óra gyakorlat: A VHDL hardver leíró nyelv, mint a digitális rendszertervezés szabványos nyelve

 

21-22. óra előadás: Az áramkör-modellezés módszerei

 

21-22. óra gyakorlat: Egyszerű áramkörök modellezése VHDL nyelven

 

23-24. óra előadás: A viselkedési, adatfolyam és szerkezeti szintű modellezés összehasonlítása

 

23-24. óra gyakorlat: Mikroprocesszor tervezése VHDL nyelven I.

 

25-26. óra előadás: A jelek és változók kezelése a VHDL alapú modellezésben

 

26-26. óra gyakorlat: Mikroprocesszor tervezése VHDL nyelven II.

 

27-28. óra előadás: A rendszertervezés elméleti kérdései

 

27-28. óra gyakorlat: Mikroprocesszor tervezése VHDL nyelven III.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel, on-line számítógépi demonstrációval. Tantermi gyakorlatok, melyek keretében az előadásokon elhangzott ismereteket gyakoroltatjuk.

 

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban 1 db nagy zárthelyit iratunk.

Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

 

Elővizsga: lehetséges, személyes egyeztetés alapján.

11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban  pótzárthelyin pótolható. További pótlási lehetőség főszabály szerint nincs.

12. Konzultációs lehetőségek Zh előtt az előadóval történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások diabemutatói a tárgy honlapjáról letölthetők.

Hosszú Gábor, Keresztes Péter: VHDL  alapú rendszertervezés. Első kiadás. Bicske: SZAK Kiadó, 2012, ISBN 978-963-9863-24-8, 248 oldal.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

56

Készülés előadásokra

6

Készülés gyakorlatokra

0

Készülés laborra

14

Készülés zárthelyire

12

Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás

0

Vizsgafelkészülés

32

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Hosszú Gábor

 

Egyetemi docens

 

Elektronikus Eszközök Tsz.