Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika

  A tantárgy angol neve: Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki Szakoktató Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEA094 5 2/2/0/v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Hosszú Gábor

   

  Egyetemi docens

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  Dr. Czirkos Zoltán

   

  Egyetemi docens

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy az elektronikába tartozó alapozó ismereteket biztosítja. Ezen belül is különös hangsúlyt kapnak az félvezető eszközök és azok áramköri alkalmazásai, az áramkörtervezés eszközei, valamint az elektronika alkalmazásával kapcsolatos ismeretek.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1-2. óra előadás: Az elektronika története.

   

  1-2. óra gyakorlat: Bevezető, a tantárgy ismertetése, követelmények. Hallgatók előismeretének felmérése.

   

  3-4. óra előadás: Az elektronika története

   

  3-4. óra gyakorlat: Villamosságtani alapismertek.

   

  5-6. óra előadás: A magyar elektronikai ipar múltja és jelene.

   

  5-6. óra gyakorlat: Félvezető fizikai összefoglaló

   

  7-8. óra előadás: A félvezető eszközök működésében szerepet játszó fontosabb jelenségek. A pn-átmenet.

   

  7-8. óra gyakorlat: A félvezető dióda alapműködése és másodlagos jelenségei.

   

  9-10. óra előadás: A bipoláris tranzisztor fogalma. A bipoláris tranzisztor alapműködése.

   

  9-10. óra gyakorlat: Áramköri példák a bipoláris tranzisztorral I.

   

  11-12. óra előadás: A bipoláris tranzisztor másodlagos jelenségei. A záróréteges térvezérelt tranzisztor fogalma.

   

  11-12. óra gyakorlat: Áramköri példák a bipoláris tranzisztorral II. JFET alkalmazásai.

   

  13-14. óra előadás: A fém-oxid-félvezető szerkezet fogalma, fizikai jelenségei. A MOS tranzisztor felépítése és működése.

   

  13-14. óra gyakorlat: Áramköri példák a MOS tranzisztor alkalmazására I.

   

  15-16. óra előadás: Számítástechnikai periféria elektronika eszközei általában. A félvezető és a folyadékkristályos kijelzők. Adatbeviteli eszközök. Félvezető érzékelők.

   

  15-16. óra gyakorlat: Áramköri példák a MOS tranzisztor alkalmazására II.

   

  17-18. óra előadás: CMOS áramköri technológia felépítése és működése.

   

  17-18. óra gyakorlat: CMOS áramkörök alkalmazásai

   

  19-20. óra előadás: Erősítők. Műveleti erősítők és alkalmazásuk.

   

  19-20. óra gyakorlat: A VHDL hardver leíró nyelv, mint a digitális rendszertervezés szabványos nyelve

   

  21-22. óra előadás: Az áramkör-modellezés módszerei

   

  21-22. óra gyakorlat: Egyszerű áramkörök modellezése VHDL nyelven

   

  23-24. óra előadás: A viselkedési, adatfolyam és szerkezeti szintű modellezés összehasonlítása

   

  23-24. óra gyakorlat: Mikroprocesszor tervezése VHDL nyelven I.

   

  25-26. óra előadás: A jelek és változók kezelése a VHDL alapú modellezésben

   

  26-26. óra gyakorlat: Mikroprocesszor tervezése VHDL nyelven II.

   

  27-28. óra előadás: A rendszertervezés elméleti kérdései

   

  27-28. óra gyakorlat: Mikroprocesszor tervezése VHDL nyelven III.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel, on-line számítógépi demonstrációval. Tantermi gyakorlatok, melyek keretében az előadásokon elhangzott ismereteket gyakoroltatjuk.

   

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban 1 db nagy zárthelyit iratunk.

  Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

   

  Elővizsga: lehetséges, személyes egyeztetés alapján.

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban  pótzárthelyin pótolható. További pótlási lehetőség főszabály szerint nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek Zh előtt az előadóval történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások diabemutatói a tárgy honlapjáról letölthetők.

  Hosszú Gábor, Keresztes Péter: VHDL  alapú rendszertervezés. Első kiadás. Bicske: SZAK Kiadó, 2012, ISBN 978-963-9863-24-8, 248 oldal.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Készülés előadásokra

  6

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  14

  Készülés zárthelyire

  12

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Hosszú Gábor

   

  Egyetemi docens

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.