Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Monolit integrált áramkörök készítése

  A tantárgy angol neve: Manufacturing Monolithic Integrated Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE9355 6, 8 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~timarne/viee9355/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Timárné Horváth Veronika

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronikai technológia, Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A monolit IC technológia alapvető eljárásainak elméleti és gyakorlati bemutatása a lehető legegyszerűbb formában úgy, hogy a teljes technológiai folyamat viszonylag rövid idő alatt (7x4 labor óra) áttekinthető, és végigvihető legyen

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Monolit IC készítése: Si szelet előkészítés, termikus oxidálás, fotolitográfia, diffúzió, fémréteg felvitele, hőkezelések, tokba szerelés, minősítő mérések: az eszközök karakterisztikáinak felvétele. Videofilmen ipari kitekintés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Folyamatos előadás mellett minden csoport (4-6 fő) végigvisz egy-egy szilícium szeletet a technológiai lépéssorozaton, ahol lehetséges, minősíti az elvégzett eljárás eredményét, végül beméri a kész áramkört. (A laborműveletek időbeosztását a csoportokkal közös megbeszélés alapján alakítjuk ki).

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Valamennyi technológiai lépés hiánytalan végigvitele, jegyzőkönyv leadása.

  2.  A vizsgaidőszakban:

  A tárgy vizsgajeggyel zárul, melyet írásbeli vizsgán lehet megszerezni.

  3. Elővizsga: a tárgyból tartunk elővizsgát

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Elmaradt technológiai lépés pótlására rendkívüli esetben más csoportba való becsatlakozással lesz lehetőség. A vizsgaidőszakban az elmaradt művelet pótlása nem lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történő egyeztetés alapján folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítunk

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kéziratos segédanyagok, mérési útmutató

  Dr. Erlaky György: Integrált áramkörök technológiája és konstrukciója II. Műegyetemi kiadó, 1994. 51170.

  Mikroelektronika és elektronikai technológia

  Dr. Mojzes Imre (szerk.) Műszaki Könyvkiadó, 1994.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Timárné Horváth Veronika

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.