Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A képtechnika alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Image Techniques

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatikai Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE9005 6, 8 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Székely Vladimir,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Török Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Hiradástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy feladata: az emberi látás fiziológiájából valamint a szükséges optikai alapokból kiindulva megismertetni azokat az alapvető eszközöket és módszereket, amelyekkel a vizuális információ kezelése során a mérnök szembekerül. Ilyenek: a képfelvétel- és visszaadás, a képrögzítés eszközei, a képfeldolgozás alapvető módszerei.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az emberi látás tulajdonságai. Szubjektív fény- és színérzékelés. Felbontás, adaptáció, villogásérzet. Színméréstani alapok. A vizuális információközlés ergonómiai szempontjai. Követelmények az elektronikus úton közvetített mozgó ill. állóképpel szemben.
  • Fényoptikai alapfogalmak. Megvilágítás, kontraszt. Lencsék torzítása, fényereje, mélységélessége. Fényképezés: fotoemulzió érzékenysége, felbontása. A gradáció fogalma.
  • Képbeviteli eszközök: televíziós képfelvevő kamerák (CCD, MOS, vidikon). CCD üzemmódok és jellemzők (nagysebességű zár, az erős megvilágítás problémái, érzékenység, digitális zoom, stb). Kvázi-1D eljárások (scannerek), infravörös (hőérzékelő) kamerák. Képbeviteli eszköz csatlakoztatása számítógéphez.
  • Képvisszaadó berendezések: FF és színes képcsövek, folyadék kristályos képvisszaadás, LED és plazma-display panel. Alfanumerikus kijelzők. Képvetítő berendezések. Radar képcsövek.
  • A mágneses képrögzítés alapjai. Videoszalagok felépítése, tulajdonságai. A mozgókép rögzítés rendszerei (VHS, SVHS, V8, Hi8). Képlemezek. Studió rendszerek vázlatos áttekintése. A kamkorderek felépítése. Az automatikus élesreállítás rendszerei. Állóképek tárolása mágneses és optikai hordozón. Elektronikus fényképezés.
  • A képi információ számítógépes kezelése. Szabványos képfile formátumok (BMP,GIF,TIFF, stb). Képtömörítés.
  • A képfeldolgozás alapvető műveletei. Hisztogram kiegyenlítés, lineáris és nemlineáris (rank, median) szűrési eljárások. Élkeresés, élkiemelés. Képjavítási eljárások. Software és real-time hardware megoldások.
  • Képműveletek a Fourier tartományban. Képek Fast-DFT transzformációja. Szűrés és élkiemelés a térfrekvenciák tartományában. Kép-rekonstrukció, inverz szűrés.
  • Fiktív képek generálása. 3D jelenetek vetületeinek számítása. A raytracing eljárás. A szükséges 3D transzformációk. Megvilágítási modellek. Árnyék- szerkesztés. Mozgókép fiktív jelenetekről.

  Kitekintés: eljárások a képtérben tartózkodás érzetének keltésére, mozgókép- hang- és írott információk együttes számítógépi kezelése (multimédia), a kiadványszerkesztés képi problémái, stb.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, amelyhez csatlakozóan a félév során néhány illusztratív labor-bemutatóra is sor kerül.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A félév során 2 db. kiszárthelyit íratunk; az aláírás megszerzéséhez ezek külön-külön legalább elégséges szinten teljesítendők.. A megszerzett aláírás a következő szemeszterben továbbvihető.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A tárgyból írásbeli vizsgát tartunk, melyen elégségestől jóig adunk osztályzatot, a jelesért szóbelizni lehet.

  3. Elővizsga: a tárgyból tartunk elővizsgát

  Elővizsga feltétele: min. 4,00 kis zh átlageredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  Javítási lehetőséget a félév végén 1 alkalommal adunk. Vizsgaidőszakban a pótlás a harmadik hét végéig a TVSz szerint lehetséges

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh-k ill. vizsganapok előtt az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S.Matsumoto (ed.): Electronic display devices, John Wiley, 1990.

  R.J.Schalkoff: Digital image processing and computer vision, John Wiley, 1989.

  Zólomy I.: A megjelenítők fejlődése, Videótechnika V.4. No.2. pp.28-31 (1991)

  Zólomy I.: A fejlődés kulcsa a videószalag, Videótechnika, V.4. No.11. pp.25-31 (1991)

  Zólomy I.:Digitális technika a kamkorderekben, Videótechnika, V.5, No.1. pp 26-31. (1992)

  Székely-Poppe: A számítógépes grafika alapjai IBM PC-n, ComputerBooks, 1992.

  Székely: Képkorrekció, hanganalízis, térszámítás PC-n, ComputerBooks, 1994.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Török Sándor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz