Médiakommunikáció

A tantárgy angol neve: Media communications

Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Informatikai szolgáltatások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE5302 9 4/0/0/v 5 1/1
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~hosszu/viee5302/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hosszú Gábor

egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távinformatikai protokollok

Telematika és multimédia

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók megismerik az internetes média kommunikáció alapjait.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Az interaktív alkalmazások (különös tekintettel a valósidejű és a megbízható kézbesítést megkívánó alkalmazásokra), távoli, integrált információs rendszerek.
 • Webes megjelenítés eszközei (pl. Virtual Reality Modeling Language). Összetett képek készítése, virtuális valóság alapjai.
 • A hálózati együttdolgozási módszerek: fehértábla, távkonferencia, távoktatás. Media on Demand alkalmazások.
 • Távoli elérésű, fizikailag elosztott adatbázisokon alapuló integrált információs rendszerek.
 • Elosztott hálózati kommunikációs infrastruktúra építmények.
 • A folyammédia fogalma, elôállításuk és feldolgozásuk. A médiafolyamok (hang, videó, hírcsatornák) kezelése. Folyamszerverek. Webcasting, push technológia. Csatornák közötti elosztott kapcsolatok, folyam csoportosítás.
 • Az IP többesadás
 • Hálózati műsorszórás elosztott rendszereken. Az erôforrás lefoglalásos megoldások. Az Interneten létrehozható közlési formák: a többesadásos rádió- és televízióadás, videókonferencia.
 • Hozzáférés-védelmi módszerek, naplózási technikák. Felhasználók azonosításának módszerei (tudás-, jelszavas- és biometriai alapú eljárások).
 • Megbízható többesadás zárt/ellenôrzött tagságú csoportokra. Zártközű többesadásos üzenetszórás megbízhatósági és titkossági kérdései.
 • Folyamok szabályozása és összehangolása. A média órák hierarchiája.
 • Folyammédiát is kezelô adatbázisok hálózaton keresztüli elérése és alkalmazása.
 • Titkosítás az Interneten, különös tekintettel a folyamok biztonságos átvitelére. Kulcskezelés többesadásos környezetben.
 • Többesadás forgalom áthaladása tűzfalakon.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a szorgalmi időszakban egy nagy zárthelyit iratunk. Az aláírás feltétele a nagy zh. min. elégséges szintű megírása. A megszerzett aláírás későbbi szemeszterben érvényesíthető.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga módja: szóbeli.

c. Elővizsga: az utolsó oktatási héten lehetséges, feltétele a nagy zh. min. jó osztályzatú megírása.

11. Pótlási lehetőségek

A sikertelen nagy zh pótlására a szemeszter során egy lehetőséget adunk, a vizsgaidőszakban a pótlásra a TVSz szerint van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

A nagy zh és a vizsganapok előtt lesz lehetőség konzultációra az előadóval történt személyes egyeztetést követően.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Hosszú Gábor: Internetes médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, Budapest 2001, 593 oldal, amely az anyag teljes egészét lefedi.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

 

..

 

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hosszú Gábor

e. docens

Elektronikus Eszközök Tsz.