Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiakommunikáció

  A tantárgy angol neve: Media communications

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai szolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE5302 9 4/0/0/v 5 1/1
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~hosszu/viee5302/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távinformatikai protokollok

  Telematika és multimédia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerik az internetes média kommunikáció alapjait.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az interaktív alkalmazások (különös tekintettel a valósidejű és a megbízható kézbesítést megkívánó alkalmazásokra), távoli, integrált információs rendszerek.
  • Webes megjelenítés eszközei (pl. Virtual Reality Modeling Language). Összetett képek készítése, virtuális valóság alapjai.
  • A hálózati együttdolgozási módszerek: fehértábla, távkonferencia, távoktatás. Media on Demand alkalmazások.
  • Távoli elérésű, fizikailag elosztott adatbázisokon alapuló integrált információs rendszerek.
  • Elosztott hálózati kommunikációs infrastruktúra építmények.
  • A folyammédia fogalma, elôállításuk és feldolgozásuk. A médiafolyamok (hang, videó, hírcsatornák) kezelése. Folyamszerverek. Webcasting, push technológia. Csatornák közötti elosztott kapcsolatok, folyam csoportosítás.
  • Az IP többesadás
  • Hálózati műsorszórás elosztott rendszereken. Az erôforrás lefoglalásos megoldások. Az Interneten létrehozható közlési formák: a többesadásos rádió- és televízióadás, videókonferencia.
  • Hozzáférés-védelmi módszerek, naplózási technikák. Felhasználók azonosításának módszerei (tudás-, jelszavas- és biometriai alapú eljárások).
  • Megbízható többesadás zárt/ellenôrzött tagságú csoportokra. Zártközű többesadásos üzenetszórás megbízhatósági és titkossági kérdései.
  • Folyamok szabályozása és összehangolása. A média órák hierarchiája.
  • Folyammédiát is kezelô adatbázisok hálózaton keresztüli elérése és alkalmazása.
  • Titkosítás az Interneten, különös tekintettel a folyamok biztonságos átvitelére. Kulcskezelés többesadásos környezetben.
  • Többesadás forgalom áthaladása tűzfalakon.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a szorgalmi időszakban egy nagy zárthelyit iratunk. Az aláírás feltétele a nagy zh. min. elégséges szintű megírása. A megszerzett aláírás későbbi szemeszterben érvényesíthető.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga módja: szóbeli.

  c. Elővizsga: az utolsó oktatási héten lehetséges, feltétele a nagy zh. min. jó osztályzatú megírása.

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen nagy zh pótlására a szemeszter során egy lehetőséget adunk, a vizsgaidőszakban a pótlásra a TVSz szerint van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A nagy zh és a vizsganapok előtt lesz lehetőség konzultációra az előadóval történt személyes egyeztetést követően.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Hosszú Gábor: Internetes médiakommunikáció, LSI Oktatóközpont, Budapest 2001, 593 oldal, amely az anyag teljes egészét lefedi.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  e. docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.