Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tesztelés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Testing Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és Moduláramkörök 2.

  Fő szakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE5027 9 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zólomy Imre,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~zolomy/viee5027/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  A tanszék oktatói és doktoranduszai

     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Monolit technika

  Elektronika

  Mikroelektronikai tervezés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az IC-k és részegységek tesztelése tárgyhoz kapcsolódva bevezeti a hallgatókat az integrált áramkörök mérési, tesztelési technikájába a digitális és az analóg IC-k vonatkozásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laboratóriumi foglalkozások során a hallgatók az alábbi gyakorlatokat végzik el:

  ˇ Számítógép-vezérelt IC teszter használata

  ˇ Shmoo-plotfelvétele

  ˇ Gyors tranziensek mérése

  ˇ Tesztgenerálás tervező rendszer segítségével

  ˇ Beépített önteszttel rendelkező áramkör vizsgálata

  ˇ Boundary-scan áramkörrel rendelkező IC-k és a belőlük felépített egység vizsgálata

  ˇ Analóg/közfogyasztású IC tesztelése, mérése

  ˇ Sztatikus és tranziens termikus hatások mérése IC-n

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. szorgalmi időszakban:

  A tárgy félévközi jegy adásával zárul. Követelmény az összes gyakorlat eredményes elvégzése. A félévközi jegy a méréseken kapott jegyek (feleltek és a jegyzőkönyvek) alapján adódik. Aláírást és félévközi jegyet az kaphat, aki valamennyi gyakorlaton részt vett és min. elégséges osztályzatokat kapott a méréseken. Az aláírás keresztfélévben érvényesíthető.

  11. Pótlási lehetőségek

  Elmaradt mérés pótlására a szemeszter folyamán egyszeri lehetőséget biztosítunk. A félévközi jegy vizsgaidőszakban történő megszerzése a TVSz szerint lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Mérések előtti napon a mérésvezetővel lehetséges konzultálni előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mikroelektronika és technológia (szerk: Dr. Mojzes Imre), Tankönyvkiadó, 1993

  M.R.Breuer, R.D.Friedman: Diagnosis and reliable design of digital systems,Computer Science Press Inc., 1976

  H. Fujiwara: Logic testing and design for testability, MIT Press Cambridge, 1986

  P.H.Bardell, W.H.McAnney, J.Savir: Built-in test for VLSI, John Wiley, 1987

  A.J.van de Goor: Testing semiconductor memories, John Wiley, 1991

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz