Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia-rendszerek tervezése laboratórium

  A tantárgy angol neve: Design of Multimedia Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Béta szakirányos tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4334 8 0+0+2 f 2.5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerik a legkorszerűbb webes multimédia kommunikációs eljárások megvalósításait.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A Java nyelv alapjai
  • A Netbeans Java fejlesztőrendszer megismerése, mintaprogramok elkészítése
  • A Postgres adatbáziskezelő megismerése
  • Az sql nyelv megismerése, mintapéldák készítése
  • WWW hozzáférési felülettel rendelkező adatbáziskezelő alkalmazás készítése, külön adminisztrációs és felhasználói védelemmel. Biztonsági szempontok érvényesítése.
  • A félév során elkészített programok dokumentálása és bemutatása egy webes állomány keretében, a tanult módszerek alkalmazása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a mérési gyakorlatokon való részvétel. A félév végén az egész féléves munka értékelése az utolsó órán történik az addigi teljesítmény és az elkészített www alapú dokumentáció alapján. Hiányzó www dokumentáció esetén nem adható félévközi jegy!

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A WWW-n keresztül elérhető nyomtatott jegyzet és programozott tankönyv, amely az anyag teljes egészét lefedi.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.