Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia-rendszerek tervezése

  A tantárgy angol neve: Design of Multimedia Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 19.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Béta szakirányos tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4333 8 4+0+0 v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerik az internetes multimédia kommunikáció alapjait.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az interaktív alkalmazások (különös tekintettel a valós idejű és a megbízható kézbesítést megkívánó alkalmazásokra), távoli, integrált információs rendszerek.
  • A multicast alapjai. Adatfolyam szintű multicast. A multicast útválasztás és a szállítási protokollok.
  • Közös felhasználói határfelület készítése multimédiás eszközök felhasználásával.
  • Web-es megjelenítés eszközei (pl. Virtual Reality Modeling Language). Összetett képek készítése, virtuális valóság alapjai.
  • Az Mbone rendszer és alkalmazása.
  • A hálózati együttdolgozási módszerek: fehértábla, távkonferencia, távoktatás. Media on Demand alkalmazások.
  • Távoli elérésű adatbázisokon alapuló integrált információs rendszerek.
  • Elosztott hálózati kommunikációs infrastruktúra építmények
  • A távegyüttműködéssel kapcsolatos biztonság.
  • Média-, szerzői-, Internet jog. Netikett.
  • A folyammédiák fogalma, előállításuk és feldolgozásuk. A médiafolyamok (hang, videó, hírcsatornák) kezelése. Folyamszerverek. Webcasting, push technológia. Csatornák közötti elosztott kapcsolatok, folyam csoportosítás.
  • Általános objektumokról tömegesen szolgáltatott párhuzamos jelfolyamok (pl. intelligens érzékelők által folyamatosan adott jelek) összehangolt feldolgozása.
  • Folyamok szabályozása és összehangolása. A média órák hierarchiája.
  • Folyammédiát is kezelő adatbázisok hálózaton keresztüli elérése és alkalmazása.
  • Hálózati műsorszórás elosztott rendszereken. A multicast alapú és az erőforrás lefoglalásos megoldások. Az Interneten létrehozható kommunikációs formák: a multicastos rádió- és televízióadás, videókonferencia. Alkalmazásfüggő QoS feltételek.
  • Hozzáférés-védelmi módszerek, naplózási technikák. Felhasználók azonosításának módszerei (tudás-, jelszavas- és biometriai alapú eljárások).
  • Megbízható multicast zárt/ellenőrzött tagságú csoportokra. Zártközű multicastos üzenetszórás megbízhatósági és titkossági kérdései.
  • A másolásvédelem informatikai megvalósítása. Titkosítás az Interneten, különös tekintettel a folyamok biztonságos átvitelére. Kulcskezelés multicastos környezetben. Multicast adások áthaladása tűzfalakon.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: a szorgalmi időszakban egy nagy zárthelyit iratunk, melynek pótlására a szemeszter során egy lehetőséget adunk, a pótlásra a vizsgaidőszakban nincs lehetőség. Az aláírás feltétele a nagy zh. min. elégséges szintű megírása. A megszerzett aláírás későbbi szemeszterben érvényesíthető.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga módja: írásbeli.

  c. Elővizsga: feltétele a nagyzh. min. jó osztályzatú megírása.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Hosszú Gábor: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai [Information Technological Fundamentals of the Internet-based Communication], Első kiadás, Novella Kiadó, Budapest 2005, 640 oldal, ISBN 963 9442 51 8.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  e. docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.