Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Fő szakirány tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE4297 8 6/0/0/f 8 3/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Székely Vladimir,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~timarne/viee4297/
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Elektronikus Eszközök Tsz oktatói, kutatói

 

Elektronikus Eszközök Tanszéke

     
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Programozás alapjai I-II, Adatbázisok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célkitűzése az Informatika Szak egyéb tárgyaiban elsajátított tudás integrálása és a szükséges gyakorlati jártasságok és készségek megszerzése nagyobb lélegzetű feladatok elvégzése útján.

8. A tantárgy részletes tematikája

A hallgatók egyéni feladatot kapnak, amit önállóan dolgoznak ki. A feladatok témája az alábbi jellegű feladatok közül kerül ki:

ˇ Mérésvezérlő nyelvek, programok fejlesztése,

ˇ Mérési eredmények kiértékelése

ˇ Mérőrendszerek hardverjének és szoftverjének fejlesztése

ˇ Különböző programnyelvek és adatbázis kezelők alkalmazása konkrét feladatokhoz

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Önálló gyakorlati munka, kijelölt tanszéki konzulens segítségével

10. Követelmények

a A szorgalmi időszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény a kapott félévi feladat elfogadható minőségű kidolgozása, dokumentálása dolgozat formájában és az eredményes szóbeli beszámoló. A félévközi jegyet a végzett és dokumentált munka és a félév végi beszámoló alapján adjuk. Bármelyik hiánya esetén nem adható félévközi jegy.

11. Pótlási lehetőségek

A félévközi jegy a vizsgaidőszakban nem szerezhető meg.

12. Konzultációs lehetőségek

A témavezetővel történő személyes megbeszélés alapján a szemeszter folyamán folyamatos konzultációt biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A kapott feladathoz fűződően, egyénenként jelöljük ki.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

90

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

 

Házi feladat elkészítése

70

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

50

..

 

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székely Vladimir

egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.