Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Fő szakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4297 8 6/0/0/f 8 3/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Székely Vladimir,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~timarne/viee4297/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Elektronikus Eszközök Tsz oktatói, kutatói

   

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Programozás alapjai I-II, Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése az Informatika Szak egyéb tárgyaiban elsajátított tudás integrálása és a szükséges gyakorlati jártasságok és készségek megszerzése nagyobb lélegzetű feladatok elvégzése útján.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók egyéni feladatot kapnak, amit önállóan dolgoznak ki. A feladatok témája az alábbi jellegű feladatok közül kerül ki:

  ˇ Mérésvezérlő nyelvek, programok fejlesztése,

  ˇ Mérési eredmények kiértékelése

  ˇ Mérőrendszerek hardverjének és szoftverjének fejlesztése

  ˇ Különböző programnyelvek és adatbázis kezelők alkalmazása konkrét feladatokhoz

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló gyakorlati munka, kijelölt tanszéki konzulens segítségével

  10. Követelmények

  a A szorgalmi időszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény a kapott félévi feladat elfogadható minőségű kidolgozása, dokumentálása dolgozat formájában és az eredményes szóbeli beszámoló. A félévközi jegyet a végzett és dokumentált munka és a félév végi beszámoló alapján adjuk. Bármelyik hiánya esetén nem adható félévközi jegy.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi jegy a vizsgaidőszakban nem szerezhető meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A témavezetővel történő személyes megbeszélés alapján a szemeszter folyamán folyamatos konzultációt biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A kapott feladathoz fűződően, egyénenként jelöljük ki.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  90

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  70

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  50

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Székely Vladimir

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.