Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium (Informatikai rendszerek számítógépes terv.)

  A tantárgy angol neve: Laboratory (Computer Aided Design of Informatics Systems)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2006. augusztus 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Informatikai rendszerek számítógépes tervezése mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4293 8. 0/0/2/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Farkas Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  elektronika, Számítógépes hardware tervezése

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja konkrét rendszertechnikai feladatok megoldása példáján teljesen felhasználói (full-custom) részáramkörök megtervezésének elsajátítása. Ennek révén a hallgatók jártasságot szereznek a cellatervezést lehetővé tevő CAD programok használatában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A nyitott tervezőrendszerek jellemzőinek megismerése (CADENCE tervezőrendszer)

  A CADENCE használatának elsajátítása

  Áramköri cella tervezése és tervezési szabály ellenőrzés

  Tervezés utáni ellenőrzés, layout visszafejtés

  Áramköri tervek ellenőrzése analóg szimulációval (HSPICE)

  A tervezett cella adatlapjának meghatározása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Géptermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott feladat legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladat alapján adjuk. Pótlására csak kivételes esetben adunk lehetőséget a vizsgaidőszakban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  dr. Kovács F.: MOS integrált áramkörök (Műszaki Könyvkiadó, 1976)

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Farkas Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz