Fotonikai eszközök

A tantárgy angol neve: Photonic Tools

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE4115 7 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Habermayer István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Zólomy Imre

Egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Anyagtudomány, Elektromágneses terek, Elektronika I,.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy a fotonikai eszközök viszonylag széles skáláját ismerteti olyan mélységig, hogy a hallgatóknak biztos ismeretei legyenek az egyes eszközök üzemi jellemzőiről, az ezeket meghatározó fizikai működési mechanizmusokról, az eszközök konstukciójáról, jellegzetes alkalmazási területekről.

8. A tantárgy részletes tematikája

Optoelektronikai félvezető anyagok és technológiájuk.

A fény és az anyag energetikai kölcsönhatásai.

Makroszkópikus szilárd testek, hetersotrukturák, nanométer vastagságú rétegek optikai tulajdonságai.

Passzív eszközök: Optikai hullámvezetők és iránycsatolók elektromágneses tere és átviteli tulajdonságai.

Optikai szálak a gyakorlatban.

Rezonátorok és optikai szenzorok.

A hullámhossz multiplexálás és demultiplexálás eszközei.

Polarizáció függő és nonreciprok eszközök fotonikai alkalmazásai: izolátorok, cirkulátorok.

Vezérelt passzív eszközök: Optikai deflektorok, modulátorok, kapcsolók.

Optikai erősítők.

Fotódetektorok: a detektorok optikai és elektromos jellemzői.

A fiziológiai fénytan alapjai.

A nagysebességű és a fázisérzékeny detektáció problémái.

Képátalakító, -tároló és képbontó eszközök.

Elektronikus fényforrások: LED-ek konstrukciója, elektromos és optikai jellemzői.

Lézerdiódák szerkezete, optikai és modulációs tulajdonságai.

Képmegjelenítő eszközök

Optikai digitális informácórögzités: CD ROM-ok, lézer-printerek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantermi előadások és konzultáció.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. A félév során két nagy ZH-t íratunk, amelyeknek javasolt időpontja a 6. és 12. hét.

    Az aláírás feltétele: A két ZH együttes eredménye az elérhető összpontszámnak legalább 4O%-át érje el úgy, hogy az egyes ZH-k eredménye magasabb legyen, mint az adott ZH-ra szerezhető maximális pontszám 3O%-a.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. A vizsga szóbeli.

  5. Elővizsga: Az elôvizsga feltétele, hogy egyik ZH eredménye sem lehet rosszabb 50%-nál.
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak végén lehetőséget biztosítunk a meg nem írt vagy gyengén sikerült ZH-k pótlására. A pót-ZH az egész évi anyagot felöleli és mindkét évközi ZH-t csak akkor pótolja, ha ereményessége legalább 5O%. Az aláírás a vizsgaidôszakban a TVSZ szerint szerezhető meg.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Lendvay Ödön: Félvezető lézerek. Akadémiai Kiadó 1985.

Amon Yariv: "Quantum Electronics" III.ed. John Wiley & Sons

John Gowar: "Introduction to Optical Fibre Communication Systems" Prentice-Hall, International Series in Optoelectronics

Tudor E.Jenins: "Optical Sensing Techniques and Signal Processing" Prentice-Hall, International Series in Optoelectronics

Sol Sherr: "Electronic Displays" John Wiley & Sohn

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Zólomy Imre

Egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz