Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fotonikai eszközök

  A tantárgy angol neve: Photonic Tools

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4115 7 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Habermayer István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány, Elektromágneses terek, Elektronika I,.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy a fotonikai eszközök viszonylag széles skáláját ismerteti olyan mélységig, hogy a hallgatóknak biztos ismeretei legyenek az egyes eszközök üzemi jellemzőiről, az ezeket meghatározó fizikai működési mechanizmusokról, az eszközök konstukciójáról, jellegzetes alkalmazási területekről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Optoelektronikai félvezető anyagok és technológiájuk.

  A fény és az anyag energetikai kölcsönhatásai.

  Makroszkópikus szilárd testek, hetersotrukturák, nanométer vastagságú rétegek optikai tulajdonságai.

  Passzív eszközök: Optikai hullámvezetők és iránycsatolók elektromágneses tere és átviteli tulajdonságai.

  Optikai szálak a gyakorlatban.

  Rezonátorok és optikai szenzorok.

  A hullámhossz multiplexálás és demultiplexálás eszközei.

  Polarizáció függő és nonreciprok eszközök fotonikai alkalmazásai: izolátorok, cirkulátorok.

  Vezérelt passzív eszközök: Optikai deflektorok, modulátorok, kapcsolók.

  Optikai erősítők.

  Fotódetektorok: a detektorok optikai és elektromos jellemzői.

  A fiziológiai fénytan alapjai.

  A nagysebességű és a fázisérzékeny detektáció problémái.

  Képátalakító, -tároló és képbontó eszközök.

  Elektronikus fényforrások: LED-ek konstrukciója, elektromos és optikai jellemzői.

  Lézerdiódák szerkezete, optikai és modulációs tulajdonságai.

  Képmegjelenítő eszközök

  Optikai digitális informácórögzités: CD ROM-ok, lézer-printerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantermi előadások és konzultáció.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. A félév során két nagy ZH-t íratunk, amelyeknek javasolt időpontja a 6. és 12. hét.

   Az aláírás feltétele: A két ZH együttes eredménye az elérhető összpontszámnak legalább 4O%-át érje el úgy, hogy az egyes ZH-k eredménye magasabb legyen, mint az adott ZH-ra szerezhető maximális pontszám 3O%-a.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. A vizsga szóbeli.

  5. Elővizsga: Az elôvizsga feltétele, hogy egyik ZH eredménye sem lehet rosszabb 50%-nál.
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak végén lehetőséget biztosítunk a meg nem írt vagy gyengén sikerült ZH-k pótlására. A pót-ZH az egész évi anyagot felöleli és mindkét évközi ZH-t csak akkor pótolja, ha ereményessége legalább 5O%. Az aláírás a vizsgaidôszakban a TVSZ szerint szerezhető meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lendvay Ödön: Félvezető lézerek. Akadémiai Kiadó 1985.

  Amon Yariv: "Quantum Electronics" III.ed. John Wiley & Sons

  John Gowar: "Introduction to Optical Fibre Communication Systems" Prentice-Hall, International Series in Optoelectronics

  Tudor E.Jenins: "Optical Sensing Techniques and Signal Processing" Prentice-Hall, International Series in Optoelectronics

  Sol Sherr: "Electronic Displays" John Wiley & Sohn

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz