Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

   

  Fő szakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4069 8 6/0/0/f 8 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Székely Vladimir,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~timarne/viee4069/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Elektronikus Eszközök Tsz oktatói, kutatói

   

  Elektronikus eszközök Tanszéke

       

  A tárgy koordinátora: Timárné Horváth Veronika egyetemi adjunktus, Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Elektronikai technológia

  Mikroelektronikai tervezés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése a Mikrorendszerek és moduláramkörök szakirány egyéb tárgyaiban elsajátított tudás integrálása és a szükséges gyakorlati jártasságok és készségek megszerzése a szakirány témaköréhez tartozó, nagyobb lélegzetű feladatok elvégzése útján.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók egyéni feladatot kapnak, amit önállóan dolgoznak ki. A feladatok témája az alábbi jellegű feladatok közül kerül ki:

  ˇ A SOLO 1400 vagy a CADENCE rendszereken végigviendő teljes IC konstrukciós feladatok

  ˇ A �nyitott� tervezőrendszer kiegészítései újabb tervező programokkal

  ˇ Speciális IC struktúrák, mikrorendszerek tervezése, szimulációja, méréstechnikája

  ˇ Tervezések a beépített önteszt témakörében

  ˇ Logikai funkciók realizálása FPGA áramkörökkel

  ˇ Tervezési feladatok a boundary scan témakörében

  ˇ Monolit integrált áramkörökkel, szenzorokkal, mikrorendszerekkel kapcsolatos technológiai, anyagvizsgálati és mérési feladatok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló gyakorlati munka, kijelölt tanszéki konzulens segítségével

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény a kapott félévi feladat elfogadható minőségű kidolgozása, dokumentálása dolgozat formájában és az eredményes szóbeli beszámoló. A félévközi jegyet a végzett és dokumentált munka és a félév végi beszámoló alapján adjuk. Bármelyik részösszetevő hiánya esetén aláírás és félévközi jegy nem adható.
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi jegy a vizsgaidőszakban nem szerezhető meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A témavezetőkkel történő egyeztetés alapján folyamatosan biztosítjuk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A kapott feladathoz fűződően, egyénenként jelöljük ki.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  90

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  70

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  50

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Székely Vladimir

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.