VLSI áramkörök

A tantárgy angol neve: VLSI Circuits

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2006. augusztus 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE4065 8 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Kovács Ferenc

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Mikroelektronika és technológia, Digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Nagybonyolultságú ( VLSI ) integrált áramkörök konstrukciójának, fontosabb jellemzőinek és tipikus alkalmazási területeinek bemutatása, mind a tisztán logikai elemeket, mind pedig az analóg áramköri egységeket is tartalmazó megoldásokra. Ennek kapcsán, építve az első félévben hallottakra, ismereteket nyujtani bonyolultabb áramköri feladatokat megoldó konstrukciók összeállítására.

8. A tantárgy részletes tematikája

- Mikroelektronikai konstrukciók általános kérdései. CMOS, NMOS, ECL, TTL rendszerek. Áramköri elrendezés, layout minimalizálás, parazita elemek és hatásaik, zavarvédelmi eljárások. Analóg egységek szimmetria-követelményeinek biztosítása, a tolerancia-érzékenység és ennek tervezési követelményei, chipen belüli kalibrálás. Sebesség- és határfrekvencia-tulajdonságok

kialakítása. A kihozatalt növelő megoldások, hibajavító áramkörök, redundancia alkalmazása.

- Korszerű digitális és kombinált analóg-digitál VLSI áramkörök felépítése. Dinamikus CMOS és BiCMOS logikák, S/C-szűrők, A/D és D/A átalakítók. A műsorszórás, a hírközlés, az automatika, az orvoselektronika jellegzetes VLSI áramköreinek konstrukciója, jellemzőik és egy-egy tipikus alkalmazásaik. A korszerű, általános felhasználású mikrokontrollerek felépítése, jellemzőik és fejlődési tendenciáik.

- Felhasználó-orientált ( ASIC ) integrált áramkörök felépítése, jellemzőik és alkalmazásuk. Maszk-programozott kapu-mátrixok, a felhasználó által programozható FPGA és EPLD áramkörök szerkezete, jellemzői és tipikus alkalmazási területei.

- A VLSI áramkörök nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása elektronikai feladatok megoldásában. Az analóg és digitális megoldások összevetése. Optimalizálás a mikroprogramozott, a maszk- ill. felhasználó-programozott valamint a közvetlen szilíciumra tervezett megoldások között.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, amelynek keretében néhány, gyakorlati ismereteket is nyújtó példát is ismertetünk

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A tárgyból 1 db. nagyzárthelyit íratunk. A vizsgára bocsájtás feltétele a nagyzh. min. elégséges szintű megírása. Pótlásra a félév során egy alkalommal lehetőséget biztosítunk. A megszerzett aláírás a következő szemeszterekben érvényes.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jó-ig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek

c. Elővizsga: Az elővizsga feltétele min. 4. nagyzh. eredmény.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A. Mukherjee: Introduction to nMOS and CMOS VLSI Systems Design.

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.

A. Douglas, P. K. Eshraghian: Basic VLSI Design, Systems and

Circuits. Prentice-Hall, 1988.

J.Trontelj, L. Trontelj, G. Shenton: Analog Digital ASIC Design.

McGraw-Hill Book Company, London, 1989.

A hallgatók ezen felül a tematikával foglalkozó, mintegy tiz angol nyelvű összefoglaló cikk sokszorosított másolatát is megkapják.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Kovács Ferenc

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.