Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált mikrorendszerek és mechatronika

  A tantárgy angol neve: Integrated Microsystems and Mechatronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2006. augusztus 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4064 8. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Habermajer István

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika és technológia

  Monolit áramkörök

  Mikroelektronikai tervező rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy bemutassa azt a technológiai fejlődést, amely lehetővé tette integrált - mechatronikai - rendszerek és integrált mikrorendszerek létrehozását. A tárgy oktatása során a hallgatók megismerik az integrált rendszerek alapelemeit, valamint ezek mikroelektronikai megvalósítási lehetőségeit.

  A tárgy egyik feladata, hogy a hallgatókkal megismertesse a monolit áramkörökben újabban megjelent elemek (mikromechanikai elemek, integrált optikai elemek, érzékelők) működését, konstrukcióját, és képet adjon az ezekkel, valamint a hagyományos mikroelektronikai elemekkel felépíthető integrált mikrorendszerek megvalósításáról, alkalmazásáról. További célkitűzés a nagybonyolultságú integrált áramkörök és mikrorendszerek tervezési módszereire vonatkozó ismeretek elmélyítése, támaszkodva a korábban elsajátított konstrukciós fogalmakra és a tervező rendszerekre vonatkozó ismeretekre.

  A tárgy kitekintést nyújt az integrált makro- és mikrorendszerek alkalmazási lehetőségeire, valamint a miniatürizálás további irányára, a nanoelektronikai, nanotechnológiai irányzatokra.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Integrált mikrorendszerek: mikroelektronikai technológiákkal létrehozott, elektronikát, mikromechanikát, integrált optikát, érzékelőket tartalmazó komplex rendszerek.
  • Az optikai, mikromechanikai elemek és az érzékelők létrehozásánál alkalmazott speciális technológiák.
  • Optikai egységek monolit megvalósítása: hullámvezetők, iránycsatolók, fotodetektorok, LED-ek és lézerdiódák. Mikrorendszerek energia ellátása optikai úton.
  • Optikai integrált áramköri blokkok: fotodetektor integrálása az érzékelő erősítővel, lézerdióda integrálása a meghajtó erősítővel, lézerekkel integrált hullámhossz multiplexerek, detektorokkal integrált hullámhossz demultiplexerek, monolit optikai kapcsolómezők. Az optikai-elektronikus IC-k tervezési kérdései.
  • Mikromechanikai elemek: rezgőnyelvek, rugók, elforduló mikro-alkatrészek létrehozása a mikroelektronika technológiai lépéseivel. Fogaskerék, integrált mikromotor működése, létrehozása. Elmozduló mikrotükrök. Szelepek, membránok, pumpák.
  • Mikrorendszerek érzékelői: hőmérséklet, áramlás, nyomás, gyorsulás, sugárzás, kémiai, gáz és egyéb érzékelők mikroelektronikai megvalósítása. Intelligens érzékelők.
  • Az integrált mikrorendszerek perspektivikus (pl. orvosbiológiai) felhasználási területei.
  • Az integrált mikrorendszerek tervezésének módszerei. A szükséges mechanikai, rugalmasságtani alapok. Anyagtulajdonságok. Az elektrosztatikus mozgatás. Az elektromechanikai ill. elektro-termikus alrendszerek tervezése.
  • Az integrált mikrorendszerek és a mechatronikai rendszerek tervezéséhez felhasználható software támogatás. A hagyományos szimulátorok alkalmazhatósága. A kereszt-effektusok modellezése. Termikus tervezés.
  • 3-dimenziós szerelési eljárások. Tokozási problémák. A tesztelés kérdései.
  • A mechatronika fogalma; a mechatronika, mint a villamosmérnöki, gépészeti és informatikai tudományok határterülete.
  • A mechatronikai rendszerek összetevői. A mechatronikai szemlélet alkalmazása a termékek tervezése, megvalósítása során.
  • Mechanikai, optikai, termikus, kémiai, biológiai, valamint elektromágneses jelek és mennyiségek detektálását lehetővé tevő, alapvetően makroszkópikus, eszközök.
  • Meghajtók és beavatkozók fajtái, csoportosításuk. Lineáris, valamint forgómozgást biztosító meghajtók. Szelepek, motorok, piezolektromos, reohidrológiai mozgatók és pozícionálók.
  • Integrált mikrorendszerek alkalmazása a mechatronikai rendszerekben.
  • A miniatürizáció további lehetőségei: nanotechnológia és nanoelektronika.
  • A nanotechnológiai rendszerek megvalósításának kétféle útja, makroszkópikus berendezések alkalmazása és/vagy molekuláris önszervezés.
  • A nanoelektronikai alkatrészek megvalósítási lehetőségei; vezető molekulák, alacsonydimenziós elektronikai rendszerek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, vetített szemléltető anyaggal.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A tárgyból 1 db. nagyzárthelyit íratunk. A vizsgára bocsátás feltétele a nagyzárthelyi legalább elégséges teljesítése. A félév végén egyszeri pótlási lehetőséget adunk. A megszerzett aláírás más szemeszterben is érvényes.

  1. A vizsgaidőszakban: A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek
  2. c. Elővizsga: Az elővizsgára bocsájtás feltétele min. 4 zh eredmény
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz a folyamatosan adunk meg irodalmat (zömmel angol nyelvű könyv ill. folyóiratcikk részleteket). Az anyag egy részéről sokszorosított sillabuszt biztosítunk.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Habermajer István

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.