ASIC és FPGA tervezési laboratórium

A tantárgy angol neve: Design of ASIC and FPGA Circuits Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mikrorendszerek és Moduláramkörök 2.

Főszakirány tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE4023 7 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Hosszú Gábor

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz

Benedek Zsolt

Tanszéki mérnök

Elektronikus Eszközök Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

VLSI áramkörök

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja két konkrét rendszertechnikai feladat megoldása példáján a teljes ASIC ill. FPGA áramkörtervezés elsajátítása. Ennek kapcsán a hallgatók megismerik a korszerű IC tervezőrend- szerek használatát. A tárgy a párhuzamosan futó szakirány előadása - Mikroelektronikai tervező rendszerek - számára szolgáltat gyakorlati ismereteket ill. illusztrációt.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Hardver környezet és az operációs rendszer megismerése
 • A tervezés menetének áttekintése SOLO1400-as rendszerben
 • Különböző áramkörbeviteli módok (grafika, hardver leíró nyelv, generált megacella)
 • Áramköri tervek ellenőrzése (prelayout) logikai szimulációval
 • Az áramkör fizikai megtervezése (elhelyezés, huzalozás, layout generálás, tokozás megtervezése)
 • Fizikai tervezés utáni ellenőrzés (postlayout szimuláció)
 • Gyártáselőkészítés
 • Programozható kapumátrix alapú berendezésorientált áramkör

tervezési menetének megismerése

 • Az Altera FPGA áramköreinek felépítése és használata
 • Az Altera tervezőrendszer megismerése. ASIC áramkör kialakítása

egy FPGA felprogramozásával.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Géptermi gyakorlat az Elektronikus Eszközök Tanszéke számítógépes laboratóriumában

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban:

A tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény az összes géptermi gyakorlat eredményes elvégzése, valamint a gyakorlatok során kiadott áramkörtervezési feladatok beadása és azok elfogadása.

A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk.

11. Pótlási lehetőségek

A félévközi jegy vizsgaidőszakban a TVSZ előírásai szerint szerezhető meg.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén a géptermi gyakorlatok vezetőivel történő személyes egyeztetést követően biztosítunk konzultációt.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

dr. Kovács F.: MOS integrált áramkörök (Műszaki Könyvkiadó, 1976)

Poppe A., Kocsis T., Kovács L.: SOLO1400 (tanszéki jegyzet)

SOLO1400 ASIC tervezőrendszer dokumentációk (angol)

Altera FPGA tervezőrendszer dokumentációk (angol)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Hosszú Gábor

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz

Benedek Zsolt

Tanszéki mérnök

Elektronikus Eszközök Tsz