Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  ASIC és FPGA tervezési laboratórium

  A tantárgy angol neve: Design of ASIC and FPGA Circuits Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikrorendszerek és Moduláramkörök 2.

  Főszakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4023 7 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Hosszú Gábor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Benedek Zsolt

  Tanszéki mérnök

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  VLSI áramkörök

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja két konkrét rendszertechnikai feladat megoldása példáján a teljes ASIC ill. FPGA áramkörtervezés elsajátítása. Ennek kapcsán a hallgatók megismerik a korszerű IC tervezőrend- szerek használatát. A tárgy a párhuzamosan futó szakirány előadása - Mikroelektronikai tervező rendszerek - számára szolgáltat gyakorlati ismereteket ill. illusztrációt.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Hardver környezet és az operációs rendszer megismerése
  • A tervezés menetének áttekintése SOLO1400-as rendszerben
  • Különböző áramkörbeviteli módok (grafika, hardver leíró nyelv, generált megacella)
  • Áramköri tervek ellenőrzése (prelayout) logikai szimulációval
  • Az áramkör fizikai megtervezése (elhelyezés, huzalozás, layout generálás, tokozás megtervezése)
  • Fizikai tervezés utáni ellenőrzés (postlayout szimuláció)
  • Gyártáselőkészítés
  • Programozható kapumátrix alapú berendezésorientált áramkör

  tervezési menetének megismerése

  • Az Altera FPGA áramköreinek felépítése és használata
  • Az Altera tervezőrendszer megismerése. ASIC áramkör kialakítása

  egy FPGA felprogramozásával.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Géptermi gyakorlat az Elektronikus Eszközök Tanszéke számítógépes laboratóriumában

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A tárgy félévközi jeggyel zárul. Követelmény az összes géptermi gyakorlat eredményes elvégzése, valamint a gyakorlatok során kiadott áramkörtervezési feladatok beadása és azok elfogadása.

  A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi jegy vizsgaidőszakban a TVSZ előírásai szerint szerezhető meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén a géptermi gyakorlatok vezetőivel történő személyes egyeztetést követően biztosítunk konzultációt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  dr. Kovács F.: MOS integrált áramkörök (Műszaki Könyvkiadó, 1976)

  Poppe A., Kocsis T., Kovács L.: SOLO1400 (tanszéki jegyzet)

  SOLO1400 ASIC tervezőrendszer dokumentációk (angol)

  Altera FPGA tervezőrendszer dokumentációk (angol)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Hosszú Gábor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Benedek Zsolt

  Tanszéki mérnök

  Elektronikus Eszközök Tsz