Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronikai tervező rendszerek

  A tantárgy angol neve: Design Systems in Microelectronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2006. augusztus 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Mellékszakirány tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE4019 7 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Farkas Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Gál László

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozás alapjai, Mikroelektronika, Szimulációs labor, Digitális tervezés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja áttekintést adni az integrált áramkörök és áramköri modulok tervezésének eszközeiről és módszereiről; a korszerű CAD rendszerek funkcióiról, felépítéséről és algoritmusairól. A tárgy megismerteti a hallgatókat a szakirány területén használt számítógépes tervezési eljárások elméleti alapjaival, algoritmusaival. Készség szinten lehetővé teszi egy tervezőrendszer használatának elsajátítását (a megfelelő gyakorlat a kapcsolódó laboratórium tárgy keretében sajátítható el). Megismerteti a tervező és gyártó rendszerek összehangolásának kérdéseit.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Rendszertervezés általános kérdései: FPGA, gate array, standard cellás ill. full custom tervezés. Az IC mint egy lehetséges megvalósítási forma.
  • (C)MOS alapismeretek. Absztrakt layout, fizikai layout. Alapkapuk megvalósítása.
  • Tervezési szabályok, lambdás tervezés. Tervezési szabályelennőrzés (DRC)
  • Top-down és buttom-up design, hierarchikus tervezés. IC tervező rendszerek. Egy standard cellás tervezőrendszer: a SOLO 1400.
  • Hierarchikus leíró nyelv és logikai szimuláció a SOLO 1400-ban.
  • Pre-layout és post-layout szimuláció. A logikai szimuláció általános kérdései. Standard cellás IC terv gyártáselőkészítése.
  • A VHDL nyelv. Egy rendszer leírásmódjai VHDL-ben. A VHDL nyelv szerepe az IC tervezésben. A VHDL nyelv kiterjesztése: VHDL-A.
  • Az algoritmustól a szilíciumig történő szintézis folyamat egyes fázisai.
  • A nyílt tervezőrendszer fogalma. A Cadence Opus rendszer. Tervezői "adatbázis", konfigurációs lehetőségek.
  • IC-k tesztelhetőre tervezésének kérdései. A boundary scan. Termikus tesztelhetőség.
  • Layout tervezés nyomtatott huzalozású lemez, vastagréteg, valamint multi-chip modul technológiára. Az elhelyezés és összeköttetés tervezés kérdései. A layoutleírás és a gyártó rendszerek kapcsolata.
  • Moduláramköri alkatrészkönyvtárak és leírásuk, a kiválasztás szempontjai.
  • Moduláramkörök tervezési szabályai, ezek elméleti és technológiai háttere. Verifikáció.
  • A szerelőlemezek automatizált terezésének módszerei és eszközei. Az automatikus gyártási dokumentáció készítés kérdései.
  • A tervező és gyártó rendszerek összehangolásának elméleti és gyakorlati módszerei.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel.

  10. Követelmények

  a. szorgalmi időszakban:

  A tárgyból egy db. nagyzárthelyit íratunk. Elégtelen nagy zh. estére a szorgalmi időszakban 1 pótlási lehetőséget biztosítunk. A vizsgára bocsájtás és aláírás szerzés feltétele a min. elégséges zh. eredmény. Az aláírás keresztfélévben elfogadható.

  b. vizsgaidőszakban:

  A tárgy vizsgával zárul A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek.

  c. elővizsga:

  Az elővizsga eltétele az aláírás megléte.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • SOLO 1400 használati utasítás (tanszéki sokszorosított kiadvány)
  • Mikroelektronika és elektronikai technológia, Szerk. Dr. Mojzes Imre, Tankönyvkiadó, 1994.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Poppe András

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Farkas Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr.Gál László

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz