A számítástechnika alapjai

A tantárgy angol neve: Basics of the Theory of Computing

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

BME Természettudományi Kar

Mérnök-fizikus Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEE0160 1 3+0+1 v 4 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ress Sándor

Tanársegéd

Elektronikus Eszközök Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal mai modern számítástechnika hardver és szoftver alapjait, az elterjedt operációs rendszerek és a mérnöki munka szempontjából fontos alkalmazói programok használatát:

  • A számítógép-használat alapjai: hardver alapok, a számítógép moduláris felépítése, a memória típusai, perifériák és működésük elve.
  • Elterjedt operációs rendszerek.
  • A számítógép erőforrásai, jogosultságok: portok, megszakítások, memória-kezelés (virtuális memória, DMA), fájl és nyomtató megosztása hálózaton.
  • A szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjai, adatok grafikus megjelenítése.
  • Hálózati alapismeretek: soros vonali kommunikáció, lokális hálózatok, internetes alapismeretek.
  • Néhány elterjedt alkalmazói program használata: WORD, EXCEL, egy Web-browser, a GNUPLOT rajzoló utility, egyes Linux-os alkalmazói programok (xfig ábraszerkesztő, xv képfeldolgozó, LaTeX szövegformázó, stb.)
8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét

A számítógépek működésének elektronikai háttere. Digitális alapáramkörök, azok jellegzetes megvalósítása (MOS alapkapuk). Igazságtábla. Bool-függvények realizációja. Teljes összeadó. Tároló elemek. Sorrendi hálózatok.

2. hét

Mikroprocesszorok felépítése, működése (egyszerű példa: Z80). Jellgezetes periféria áramkörök: SIO, PIO, DMA. Különböző RAM memóriák. ROM, EPROM.

3. hét

Mikroszámítógépek jellegzetes felépítése. Portok, buszok, memóriák. Mikroprocesszoros rendszerek programozása. Jellegzetes assembly programpéldák. Interruptok. A 8086-os processzorcsalád tagjai, tulajdonságai.

4. hét

Egy mai személyi számítógép hardver felépítése. Az operációs rendszer feladatai. A DOS. A hardver elérése DOS alatt. Soros vonal (RS-232), párhuzamos port.

5. hét

Hardver illesztése egy PC-hez. Különböző mérőkártyák: ismert laborkártyák, HPIB (IEEE 488) csatoló kártyák. Egy egyszerű PIO kártya kezelése.

6. hét

Fejlettebb operációs rendszerek a PC-n: több taszkos operációs rendszererk: Win32-es operációs rendszerek. Windows – mint grafikus felhasználói felület.

7. hét

Win32/Linux operációs rendszer ismeretek. Az operációs rendszer jellegzetes elemei. Kernel, device driver-ek, parancsértelmezők, file rendszerek, jogosultságok. Erőforrások, erőforrások megosztása. Virtuális memória.

8. hét

Mérési feladatok megoldása a PC-vel Windows rendszerek alatt. Időzítési problémák, eszközmeghajtó programok kérdései.

9. hét

Számítógép hálózataok. Az IP – az Internet alapja. Kommunikáció az Interneten: e-mail, távoli géphozzáférés (telnet, ssh, ftp). World-Wide Web alapjai.

10. hét

Jellegezetes Win32-es alkalmazói programok. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, ábraszerkesztés, képfeldolgozás.

11. hét

Jellegezetes Win32-es alkalmazói programok. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, ábraszerkesztés, képfeldolgozás. (Office, WGNUPLOT, rajzoló és képfeldolgozó programok)

12. hét

Jellegzetes Linux-os alkalmazói programok. Szövegszerkesztés, typesetting, ábraszerkesztés, képfeldolgozás (vi, emacs, LaTeX, GNUPLOT, xfig, xv)

14. hét

A HTML nyelv. HTML böngészők használata. Web anyagok szerkesztése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy heti három órás előadásból és kéthetenként két órás terminál laboratóriumi gyakorlatból ál. A laborgyakorlat célja az előadáson elmondottak elmélyítése, gyakorlati kipróbálása. A laborgyakorlatokat a szorgalmi időszak második hetétől indítjuk.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A laborgyakorlatokon a megjelenés kötelező, a részvételt minden alkalommal ellenőrizzük. A félév során a laborgyakorlatok alkalmával 3 kis zárthelyit iratunk “röp-zh” jelleggel. Ezek pótlására nincs lehetôség, az elmulasztott kis zh-k eredményét 0-nak tekintjük. A félév során a dékáni hivatal ütemezése szerinti időpontban egy nagy zárthelyi dolgozatot iratunk. A nagy zárthelyi dolgozat megírása kötelező

A félév elfogadásának és a félév végi jegy megadásának a feltétele:

Aláírást az kaphat,

· aki a gyakorlatokról nem hiányzott többet, mint a TVSZ-ben meghatározott mérték,

· akinek a kis zárthelyi dolgozat eredményéből számított átlaga legalább elégséges, és

  • aki legalább elégséges osztályzatot szerzett a nagy zárthelyi dolgozatával.

Vizsgára bocsájtás feltétele az aláírás megszerzése.

Vizsga: a tárgyból kombinált vizsgát tartunk. Az írásbeli rész alapján jegyet ajánlunk meg, amely szóbeli felelettel módosítható.

Elővizsgát nem hírdetünk meg.

11. Pótlási lehetőségek

.A nagy zárthelyi dolgozat megírására 1 pótlási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak végéig. A nagy zh vizsgaidőszakban történő pótlására a TVSz szerint van lehetőség.

12. Konzultációs lehetőségek

Zh írás előtti napon, vagy vizsganapok előtti napon az előadóval történő személyes egyeztetéssel lehet konzultálni.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Andrew S. Tanenbaum: Számítógép architektúrák, Panem, 2001

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe András

docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr. Székely Vladimir

Egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Ress Sándor

tanársegéd

Elektronikus Eszközök Tsz.