Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A számítástechnika alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of the Theory of Computing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  BME Természettudományi Kar

  Mérnök-fizikus Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE0160 1 3+0+1 v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ress Sándor

  Tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal mai modern számítástechnika hardver és szoftver alapjait, az elterjedt operációs rendszerek és a mérnöki munka szempontjából fontos alkalmazói programok használatát:

  • A számítógép-használat alapjai: hardver alapok, a számítógép moduláris felépítése, a memória típusai, perifériák és működésük elve.
  • Elterjedt operációs rendszerek.
  • A számítógép erőforrásai, jogosultságok: portok, megszakítások, memória-kezelés (virtuális memória, DMA), fájl és nyomtató megosztása hálózaton.
  • A szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjai, adatok grafikus megjelenítése.
  • Hálózati alapismeretek: soros vonali kommunikáció, lokális hálózatok, internetes alapismeretek.
  • Néhány elterjedt alkalmazói program használata: WORD, EXCEL, egy Web-browser, a GNUPLOT rajzoló utility, egyes Linux-os alkalmazói programok (xfig ábraszerkesztő, xv képfeldolgozó, LaTeX szövegformázó, stb.)
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  A számítógépek működésének elektronikai háttere. Digitális alapáramkörök, azok jellegzetes megvalósítása (MOS alapkapuk). Igazságtábla. Bool-függvények realizációja. Teljes összeadó. Tároló elemek. Sorrendi hálózatok.

  2. hét

  Mikroprocesszorok felépítése, működése (egyszerű példa: Z80). Jellgezetes periféria áramkörök: SIO, PIO, DMA. Különböző RAM memóriák. ROM, EPROM.

  3. hét

  Mikroszámítógépek jellegzetes felépítése. Portok, buszok, memóriák. Mikroprocesszoros rendszerek programozása. Jellegzetes assembly programpéldák. Interruptok. A 8086-os processzorcsalád tagjai, tulajdonságai.

  4. hét

  Egy mai személyi számítógép hardver felépítése. Az operációs rendszer feladatai. A DOS. A hardver elérése DOS alatt. Soros vonal (RS-232), párhuzamos port.

  5. hét

  Hardver illesztése egy PC-hez. Különböző mérőkártyák: ismert laborkártyák, HPIB (IEEE 488) csatoló kártyák. Egy egyszerű PIO kártya kezelése.

  6. hét

  Fejlettebb operációs rendszerek a PC-n: több taszkos operációs rendszererk: Win32-es operációs rendszerek. Windows – mint grafikus felhasználói felület.

  7. hét

  Win32/Linux operációs rendszer ismeretek. Az operációs rendszer jellegzetes elemei. Kernel, device driver-ek, parancsértelmezők, file rendszerek, jogosultságok. Erőforrások, erőforrások megosztása. Virtuális memória.

  8. hét

  Mérési feladatok megoldása a PC-vel Windows rendszerek alatt. Időzítési problémák, eszközmeghajtó programok kérdései.

  9. hét

  Számítógép hálózataok. Az IP – az Internet alapja. Kommunikáció az Interneten: e-mail, távoli géphozzáférés (telnet, ssh, ftp). World-Wide Web alapjai.

  10. hét

  Jellegezetes Win32-es alkalmazói programok. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, ábraszerkesztés, képfeldolgozás.

  11. hét

  Jellegezetes Win32-es alkalmazói programok. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, ábraszerkesztés, képfeldolgozás. (Office, WGNUPLOT, rajzoló és képfeldolgozó programok)

  12. hét

  Jellegzetes Linux-os alkalmazói programok. Szövegszerkesztés, typesetting, ábraszerkesztés, képfeldolgozás (vi, emacs, LaTeX, GNUPLOT, xfig, xv)

  14. hét

  A HTML nyelv. HTML böngészők használata. Web anyagok szerkesztése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy heti három órás előadásból és kéthetenként két órás terminál laboratóriumi gyakorlatból ál. A laborgyakorlat célja az előadáson elmondottak elmélyítése, gyakorlati kipróbálása. A laborgyakorlatokat a szorgalmi időszak második hetétől indítjuk.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A laborgyakorlatokon a megjelenés kötelező, a részvételt minden alkalommal ellenőrizzük. A félév során a laborgyakorlatok alkalmával 3 kis zárthelyit iratunk “röp-zh” jelleggel. Ezek pótlására nincs lehetôség, az elmulasztott kis zh-k eredményét 0-nak tekintjük. A félév során a dékáni hivatal ütemezése szerinti időpontban egy nagy zárthelyi dolgozatot iratunk. A nagy zárthelyi dolgozat megírása kötelező

  A félév elfogadásának és a félév végi jegy megadásának a feltétele:

  Aláírást az kaphat,

  · aki a gyakorlatokról nem hiányzott többet, mint a TVSZ-ben meghatározott mérték,

  · akinek a kis zárthelyi dolgozat eredményéből számított átlaga legalább elégséges, és

  • aki legalább elégséges osztályzatot szerzett a nagy zárthelyi dolgozatával.

  Vizsgára bocsájtás feltétele az aláírás megszerzése.

  Vizsga: a tárgyból kombinált vizsgát tartunk. Az írásbeli rész alapján jegyet ajánlunk meg, amely szóbeli felelettel módosítható.

  Elővizsgát nem hírdetünk meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  .A nagy zárthelyi dolgozat megírására 1 pótlási lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszak végéig. A nagy zh vizsgaidőszakban történő pótlására a TVSz szerint van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh írás előtti napon, vagy vizsganapok előtti napon az előadóval történő személyes egyeztetéssel lehet konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Andrew S. Tanenbaum: Számítógép architektúrák, Panem, 2001

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Poppe András

  docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Ress Sándor

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.