Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika

  A tantárgy angol neve: Electronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  GTTK Műszaki menedzser Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE0125 4 3/0/0/v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~hosszu/viee0125
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

       
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMETE131810" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy feladata az elektronikai alkatrészekre, a mikroelektronikára és az elektronikus áramkörökre vonatkozó azon alapismeretek elsajátíttatása, amelyek minden műszaki menedzser számára nélkülözhetetlenek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elektronika tárgyköre, fogalomrendszere (R, L, C elemek, áramgenerátor, feszültséggenerátor, vezérelt generátorok, hálózatok matematikai modellje, számítási módszerek).

  Az elektronika lineáris alkatrészei. Ellenállások és kondenzátorok megvalósítása. Nemlinearitás, frekvenciafüggés, paraziták. Terhelhetőség. Induktivitás megvalósítása.

  A félvezetők, pn átmenet. Potenciálgát, kiürített réteg. Az ideális dióda egyenlet. A valóságos karakterisztika. A differenciális ellenállás, a tértöltési és a diffúziós kapacitás. Különleges diódák (Zener, Schottky, varicap).

  A bipoláris tranzisztorok. A tranzisztorhatás és a működési tartományok. A gyakorlati karakterisztikák., határfrekvenciák. Kisjelű és nagyjelű helyettesítő képek. A kapcsoló üzemű működés.

  A térvezérelt félvezető eszközök (JFET, a növekményes és a kiürítéses MOSFET). A karakterisztikák. Teljesítmény félvezető eszközök.

  Négyrétegű eszközök. Az elektronika egyes speciális alkatelemei: fotodiódák, LED-ek.

  Az elektronikai eszközök diszkrét és IC kivitelének összehasonlítása. Technológiai lehetőségek.

  Elektronikus alapkapcsolások. Munkapont beállítás, munkapont stabilitás. A kisjelű működés. Erősítés, bemeneti és kimeneti ellenállás. Analóg áramköri megoldások jellegzetes példái (műveleti erősítő). Digitális áramkörök alapegységei, áramkör családok, logikai kapuk, AD és DA konverterek. Digitális áramkörök integrált megvalósítása.

  Elektronikus eszközök, áramkörök és technológiák számítógépes modellezése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás és így a vizsgára bocsátás feltétele egy nagy zh. sikeres (min. elégséges szintű) teljesítése. A megszerzett aláírás három éven belül érvényes.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  c. Elővizsga: legalább jó érdemjegyű nagy zh esetén van lehetőség elővizsgára a szemeszter utolsó hetében.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zh esetén a szemeszter folyamán egy pótlási lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban a pótlásra a TVSz szerint van lehetőség

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh írás előtti napon, vagy vizsganapok előtti napon az előadóval történő személyes egyeztetéssel lehet konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr.Valkó I.P. - Dr.Tarnay K. - Dr.Székely V.: Elektronikus Eszközök I. (Tankönyvkiadó, 1989, jegyzet, J5-1367)

  Dr.Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Tankönyvkiadó, 1992)

  Dr. Mojzes Imre (szerk.): Mikrolektronika és Technológia (Műszaki Könyvkiadó, 1995)

  Dr.Székely V.: Elektronika I. Félvezető eszközök (Műegyetemi Kiadó 2001) 55054

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  45

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  25

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.