Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Microelectronics and Microsystems

  A tantárgy angol neve: Microelectronics and Microsystems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Integrated Engineering

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEE0019 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~zolomy/viee0019/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, matematika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A félvezető eszközök, integrált áramkörök, félvezető technológia, valamint a mikromechanika területén az előbbi szakterületek egymással való kapcsolatát is magába foglaló alapvető ismeretek elsajátíttatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Félvezető fizika alapjai, energia sávdiagramok szilardtestekre, elektronok, lyukak, adalékolás, Fermi-Dirac statisztika, transzport és folytonossági egyenletek, generáció, rekombináció,.

  Pn átmenet, kiürített réteg, áram-feszültség karakterisztika, kisjelű helyettesítőképek. Diódák alkalmazása, kapcsolóüzemű viselkedés. Fém félvezető –tmenet, Schottky dióda.

  Bipoláris tranzisztor. Alapvető működés, áram-feszültség karakterisztikák, alapegyenletek. Ebers-Moll egyenletek, működési tartományok. Kisjelű helyettesítőképek, határfrekvenciák. Kapcsolóüzemű viselkedés.

  Fém-oxid-félvezető (MOS) struktúra. Sávdiagram, küszöbfeszültség. MOS térvezérelt tranzisztor felépítése és működése. Áram-feszültség karakterisztika, másodlagos effektusok.

  Alapvető integrált áramköri elemek. MOS inverterek fajtái, logikai kapuk, kombinációs áramkörök. Memóriák fajtái ás felépítésük. Mikropocesszorok alapvető felépítése és jellemzőik. Bipoláris integrált áramkörök. TTL kapuk. Műveleti erősítők felépítése és jellemzői. D/A és A/D átalakítók.

  Félvezetők és mikrorendszerek technológiái: Félvezető alapanyagok jellemzői, az egykristályos Si szelet technológiája, minősége, a gyártás fejlődési tendenciái. Rétegnövesztés a szelet anyagából: oxidáció. A határfelületek szerepe az oxid növekedésében. Reakciósebesség és diffúzió korlátozott növekedés. Az oxid elektromos jellemzői, szerepe a gyártásban. A lokális oxidáció.

  Adalékolási technológia: diffúzió szilárdtestekben. A diffúzió matematikai modelljei (diszkrét és folytonos): sztochasztikus mátrixok és differenciálegyenletek. Adalék újra eloszlás számítása konvolúcióval, a diffúzió gyakorlati kivitelezése. Ionimplantáció. Hőkezelések szerepe.

  Gőzfázisból kémiai úton leválasztott rétegek. Si epitaxia. Rétegleválasztás gőzöléssel és katódporlasztással. A rétegek megmunkálása: fotoreziszt technika, maratási eljárások (nedves és száraz marás). Maszk előállítás.

  Szabványos bipoláris technológia lépései, a keletkezett struktúra jellemzői. Összefüggés a technológia és az eszközök paraméterei között. CMOS és BiCMOS technológiák jellegzetes vonásai.

  Az arányos méretcsökkentés (scale down) hatása a mikrorendszerekre.

  A szilícium izotrop és anizotrop marása. A marás mechanizmusai, elektrokémiai marás. Plazma marás. Felületi és tömbi mikromechanika. A feláldozandó rétegek szerepe.

  A szilícium és üveg egymáshoz kötése, kétoldalas szeletmegmunkálás. A SIMPLE I és a SCREAM technológiák. LIGA technika. Árnyalatos maszkok használata.

  A mikromechanika elemei, technológiájuk (áthidalások, mikro csatornák, egy szeletes gáz kromatográf, sztatikus és mágneses mikromotorok, pneumatikus eszközök, érzékelők).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, üzemlátogatás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megadásának feltétele 1 nagy zh min. elégséges szintű megírása. Megadott aláírás három éven belül érvényesíthető.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  Az aláírás megszerzése érdekében a szemeszter folyamán 1 pótzh. megírására van lehetőség. A vizsgaidőszakban történő pótlás a TVSz szerint lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh írás előtti napon, vagy vizsganapok előtti napon az előadóval történő személyes egyeztetéssel lehet konzultálni.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S. M. Sze, Semiconductor devices, John Wiley and Sons, 1985

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Zólomy Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.