Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tanköri foglalkozás 4.

  A tantárgy angol neve: University Experience

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. augusztus 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak,
  Villamosmérnöki szak
  BSc képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIDHTF04 4 0/1/0/a 0 4/4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tevesz Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Mindenkori tankörvezető oktató   
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEVIDHTF02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése Tanulmányokkal kapcsolatos információcsere, konzultáció, közösségépítés. Olyan tanulócsoportok kialakulásának támogatása, amiben a tagok segíteni, motiválni tudják egymást egyetemi tanulmányaik során. Felkészítés a felsőbbéves tanulmányok szakmai differenciálódására (szakterületek, szaktanszékek, szakirányok és ágazatok bemutatása).

  A tantárgy felvétele ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott karunk valamennyi hallgatója számára. Az első 4 szemeszter Tanköri foglalkozás tantárgyainak teljesítése számos előnnyel jár az aláírásokat megszerző hallgatók számára (méltányossági kérvények elbírálása, KBME ösztöndíj, szakirány besorolás, stb.).

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az  egyetemi élettel kapcsolatos kérdések, tudnivalók megbeszélése.
  • A félév során való folyamatos tanulásra egymás motiválása, segítése.
  • A tananyaggal kapcsolatban felmerülő problémák megtárgyalása akár tankörön belül, akár külső segítség bevonásával.
  • Közös felkészülés zárthelyikre, házi feladatokra.
  • Közösségi és szakmai programokon való részvétel, ilyenek szervezése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Konzultációk, megbeszélések a tankörvezető, a senior hallgató és a tankörhöz tartozó hallgatók aktív részvételével. Szervezett programok keretében részvétel szakmai előadásokon, bemutatókon, tanszéki laboratóriumok, iparvállalatok látogatásán. Egy-egy szakmai programon való részvétel céljából  max. 2 foglalkozás időtartama összevonható.

  10. Követelmények Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozások legalább 70 %-án való részvétel. Az érvényben lévő szakirány választási szabályzat szerint a legalább 3 db Tanköri foglalkozás aláírásának megszerzése kritériumhiányt kompenzálhat a szakirány besorolási eljárásban. A tankörvezető oktató és a senior hallgató az aláírás megadásán túl is figyelemmel kíséri a hallgatók tanulmányi teljesítményét a félév során. Annak alapján, hogy egy-egy hallgatónak a beadandó házi feladatok és a zárthelyik mekkora részét sikerül időben teljesíteni (pótlás nélkül), egyéni és közösségi mérőszámot alakítanak ki a következő algoritmus szerint:

  Az egyéni  teljesítmény mérőszáma:

  ETM = (3hi+hk+5zi+2pz)*100/(3h+5z),

  ahol      hi: időben beadott házi feladatok száma,

              hk: késve beadott házi feladatok száma,

              zi:  elsőre legalább elégségesre megírt zárthelyik száma,

              pz:  legalább elégségesre megírt pótzh-k száma,

              h: a félév során beadandó házi feladatok száma,

              z: a félév során megirandó zárthelyik száma.

  A tankör teljesítményének mérőszámai:

  TTM = Σ  ei/L + K,

  ahol      ei a tanköri tagok egyéni mérőszáma,

              L a tankör létszáma,

              K = min(4p, 20), ha p a tankör közös szakmai programjainak száma.

  A fenti mérőszámok szerint legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók különböző előnyökhöz jutnak a következő félévekben (méltányossági kérvények elbírálásánál, KBME ösztöndíjnál, stb.).

  11. Pótlási lehetőségek

  nincs

  12. Konzultációs lehetőségek A tankörvezetővel való egyeztetés alapján.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom nincs
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra14
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen14
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Tevesz Gábor docens, okt.dh. VIK