Tanköri foglalkozás 2.

A tantárgy angol neve: University Experience

Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak,
Villamosmérnöki szak
BSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIDHTF02 2 0/2/0/a 0 2/4
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Mindenkori tankörvezető oktató

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((Training.Code=("5N-A7") VAGY
Training.Code=("5N-A8") VAGY
Training.Code=("5N-A9") )
ÉS
StudentTraining.Startingdate >= Datum(2020, 7, 20) )

ÉS NEM (TargyEredmeny("BMEVIDHTF04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése Az elsőéves hallgatók számára az egyetemi életbe való beilleszkedés elősegítése. Tanulmányokkal kapcsolatos információcsere, konzultáció, közösségépítés. Olyan tanulócsoportok kialakulásának támogatása, amiben a tagok segíteni, motiválni tudják egymást egyetemi tanulmányaik során. Felkészítés a felsőbbéves tanulmányok szakmai differenciálódására (szakterületek, szaktanszékek, szakirányok és ágazatok bemutatása).

A tantárgy felvétele ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott karunk valamennyi hallgatója számára. A szakirány/specializáció választási szabályzatok szerint a Tanköri foglalkozás tantárgyainak teljesítése számos előnnyel jár az aláírásokat megszerző hallgatók számára (méltányossági kérvények elbírálása, KBME ösztöndíj, szakirány besorolás, stb.).

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az  egyetemi élettel kapcsolatos kérdések, tudnivalók megbeszélése.
  • A félév során való folyamatos tanulásra egymás motiválása, segítése.
  • A tananyaggal kapcsolatban felmerülő problémák megtárgyalása akár tankörön belül, akár külső segítség bevonásával.
  • Közös felkészülés zárthelyikre, házi feladatokra.
  • Közösségi és szakmai programokon való részvétel, ilyenek szervezése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Konzultációk, megbeszélések a tankörvezető, a senior hallgató és a tankörhöz tartozó hallgatók aktív részvételével. Szervezett programok keretében részvétel szakmai előadásokon, bemutatókon, tanszéki laboratóriumok, iparvállalatok látogatásán.

10. Követelmények Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozások legalább 70 %-án való részvétel. Az érvényben lévő szakirány választási szabályzat szerint a legalább 3 db Tanköri foglalkozás aláírásának megszerzése kritériumhiányt kompenzálhat a szakirány besorolási eljárásban. A tankörvezető oktató és a senior hallgató az aláírás megadásán túl is figyelemmel kíséri a hallgatók tanulmányi teljesítményét a félév során. Annak alapján, hogy egy-egy hallgatónak a beadandó házi feladatok és a zárthelyik mekkora részét sikerül időben teljesíteni (pótlás nélkül), egyéni és közösségi mérőszámot alakítanak ki a következő algoritmus szerint:

Az egyéni  teljesítmény mérőszáma:

ETM = (3hi+hk+5zi+2pz)*100/(3h+5z),

ahol      hi: időben beadott házi feladatok száma,

            hk: késve beadott házi feladatok száma,

            zi:  elsőre legalább elégségesre megírt zárthelyik száma,

            pz:  legalább elégségesre megírt pótzh-k száma,

            h: a félév során beadandó házi feladatok száma,

            z: a félév során megirandó zárthelyik száma.

A tankör teljesítményének mérőszámai:

TTM = Σ  ei/L + K,

ahol      ei a tanköri tagok egyéni mérőszáma,

            L a tankör létszáma,

            K = min(4p, 20), ha p a tankör közös szakmai programjainak száma.

A fenti mérőszámok szerint legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók különböző előnyökhöz jutnak a következő félévekben (méltányossági kérvények elbírálásánál, KBME ösztöndíjnál, stb.).

11. Pótlási lehetőségek

nincs

12. Konzultációs lehetőségek

A tankörvezetővel való egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom nincs
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen28
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Tevesz Gábor docens, okt.dh. VIK