Tanköri foglalkozás 2

A tantárgy angol neve: University Experience 2

Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

BSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIDHAAV2 2 0/2/0/a 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
4. A tantárgy előadója Mindenkori tankörvezető oktató
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((Training.Code=("5N-A7")
VAGY
Training.Code=("5NAA7") )
ÉS
StudentTraining.Startingdate >= Datum(2022, 7, 20))

ÉS NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIDHTF02" , "aláírás" , _ ) = -1
VAGY TárgyEredmény("BMEVIDHTF02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
A tantárgy kizárólag a tanulmányok második aktív szemeszterében vehető fel.
7. A tantárgy célkitűzése Az elsőéves hallgatók számára az egyetemi életbe való beilleszkedés elősegítése. Tanulmányokkal kapcsolatos információcsere, konzultáció, közösségépítés. Olyan tanulócsoportok kialakulásának támogatása, amiben a tagok segíteni, motiválni tudják egymást egyetemi tanulmányaik során. Felkészítés a felsőbbéves tanulmányok szakmai differenciálódására (szakterületek, szaktanszékek, specializációk és ágazatok bemutatása).
A tantárgy felvétele ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott karunk valamennyi hallgatója számára. A specializáció választási szabályzatok szerint a Tanköri foglalkozás tantárgyainak teljesítése számos előnnyel jár az aláírásokat megszerző hallgatók számára (méltányossági kérvények elbírálása, KBME ösztöndíj, specializáció besorolás, stb.).
8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az egyetemi élettel kapcsolatos kérdések, tudnivalók megbeszélése.
  • A félév során való folyamatos tanulásra egymás motiválása, segítése.
  • A tananyaggal kapcsolatban felmerülő problémák megtárgyalása akár tankörön belül, akár külső segítség bevonásával.
  • Közös felkészülés zárthelyikre, házi feladatokra.
  • Közösségi és szakmai programokon való részvétel, ilyenek szervezése.
  • A második félév hangsúlyosan foglalkozik azzal, hogy a hallgatók megismerhessék a kar, a tanszékek szakmai munkáját.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Konzultációk, megbeszélések a tankörvezető, a senior hallgató és a tankörhöz tartozó hallgatók aktív részvételével.
10. Követelmények Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozások legalább 70 %-án való részvétel.
Az érvényben lévő specializáció választási szabályzat szerint a mindkét Tanköri foglalkozás aláírásának megszerzése kritériumhiányt kompenzálhat a specializáció besorolási eljárásban.

A tankörvezető oktató és a senior hallgató az aláírás megadásán túl is figyelemmel kíséri a hallgatók tanulmányi teljesítményét a félév során. Annak alapján, hogy egy-egy hallgatónak a beadandó házi feladatok és a zárthelyik mekkora részét sikerül időben teljesíteni (pótlás nélkül), egyéni és közösségi mérőszámot alakítanak ki a következő algoritmus szerint:

Az egyéni teljesítmény mérőszáma:

ETM = (3hi+hk+5zi+2pz)*100/(3h+5z),ahol
hi: időben beadott házi feladatok száma,
hk: késve beadott házi feladatok száma,
zi: elsőre legalább elégségesre megírt zárthelyik száma,
pz: legalább elégségesre megírt pótzh-k száma,
h: a félév során beadandó házi feladatok száma,
z: a félév során megirandó zárthelyik száma.

A tankör teljesítményének mérőszámai:

TTM = Σ ei/L + K, ahol
ei a tanköri tagok egyéni mérőszáma,
L a tankör létszáma,
K = min(4p, 20), ha p a tankör közös szakmai programjainak száma.

A fenti mérőszámok szerint legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók különböző előnyökhöz jutnak a következő félévekben (méltányossági kérvények elbírálásánál, KBME ösztöndíjnál, stb.).

11. Pótlási lehetőségek nincs
12. Konzultációs lehetőségek A tankörvezetővel való egyeztetés után.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom nincs
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen28
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Tevesz Gábor, címzetes egyetemi tanár, BME-VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Kiss Péter, docems, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék