Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tanköri foglalkozás 1

  A tantárgy angol neve: University Experience 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak

  BSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIDHAAI1 1 0/2/0/a 0  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  4. A tantárgy előadója Mindenkori tankörvezető oktató
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Training.Code=("5N-A8")
  VAGY
  Training.Code=("5NAA8") )
  ÉS
  StudentTraining.Startingdate >= Datum(2022, 7, 20) )

  ÉS NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIDHKONI" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIDHKONI", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tantárgy kizárólag a tanulmányok első aktív szemeszterében vehető fel
  7. A tantárgy célkitűzése Az elsőéves hallgatók számára az egyetemi életbe való beilleszkedés elősegítése. Tanulmányokkal kapcsolatos információcsere, konzultáció, közösségépítés. Olyan tanulócsoportok kialakulásának támogatása, amiben a tagok segíteni, motiválni tudják egymást egyetemi tanulmányaik során.
  A tantárgy felvétele ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott karunk valamennyi hallgatója számára. Az első két szemeszter Tanköri foglalkozás tantárgyainak teljesítése számos előnnyel jár az aláírásokat megszerző hallgatók számára (méltányossági kérvények elbírálása, KBME ösztöndíj, specializáció besorolás, stb.).
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az egyetemi élettel kapcsolatos kérdések, tudnivalók megbeszélése.
  • A félév során való folyamatos tanulásra egymás motiválása, segítése.
  • A tananyaggal kapcsolatban felmerülő problémák megtárgyalása akár tankörön belül, akár külső segítség bevonásával.
  • Közös felkészülés zárthelyikre, házi feladatokra.
  • Közösségi és szakmai programokon való részvétel, ilyenek szervezése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Konzultációk, megbeszélések a tankörvezető, a senior hallgató és a tankörhöz tartozó hallgatók aktív részvételével.
  10. Követelmények Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozások legalább 70 %-án való részvétel.
  Az érvényben lévő specializáció választási szabályzat szerint a mindkét Tanköri foglalkozás aláírásának megszerzése kritériumhiányt kompenzálhat a specializáció besorolási eljárásban.

  A tankörvezető oktató és a senior hallgató az aláírás megadásán túl is figyelemmel kíséri a hallgatók tanulmányi teljesítményét a félév során. Annak alapján, hogy egy-egy hallgatónak a beadandó házi feladatok és a zárthelyik mekkora részét sikerül időben teljesíteni (pótlás nélkül), egyéni és közösségi mérőszámot alakítanak ki a következő algoritmus szerint:

  Az egyéni teljesítmény mérőszáma:

  ETM = (3hi+hk+5zi+2pz)*100/(3h+5z),ahol
  hi: időben beadott házi feladatok száma,
  hk: késve beadott házi feladatok száma,
  zi: elsőre legalább elégségesre megírt zárthelyik száma,
  pz: legalább elégségesre megírt pótzh-k száma,
  h: a félév során beadandó házi feladatok száma,
  z: a félév során megirandó zárthelyik száma.

  A tankör teljesítményének mérőszámai:

  TTM = Σ ei/L + K, ahol
  ei a tanköri tagok egyéni mérőszáma,
  L a tankör létszáma,
  K = min(4p, 20), ha p a tankör közös szakmai programjainak száma.

  A fenti mérőszámok szerint legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók különböző előnyökhöz jutnak a következő félévekben (méltányossági kérvények elbírálásánál, KBME ösztöndíjnál, stb.).

  11. Pótlási lehetőségek nincs
  12. Konzultációs lehetőségek A tankörvezetővel való egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom nincs
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen28
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Tevesz Gábor, címzetes egyetemi tanár, BME-VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Kiss Péter, docems, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék