Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tanköri foglalkozás 2

  A tantárgy angol neve: University Experience 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. augusztus 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak

  BSc képzés


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIDHAAB2 2 0/2/0/a 0  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  4. A tantárgy előadója Mindenkori tankörvezető oktató
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Az elsőéves hallgatók számára az egyetemi életbe való beilleszkedés elősegítése. Tanulmányokkal kapcsolatos információcsere, konzultáció, közösségépítés. Olyan tanulócsoportok kialakulásának támogatása, amiben a tagok segíteni, motiválni tudják egymást egyetemi tanulmányaik során. Felkészítés a felsőbbéves tanulmányok szakmai differenciálódására (szakterületek, szaktanszékek, specializációk és ágazatok bemutatása).
  A tantárgy felvétele ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott karunk valamennyi hallgatója számára. A specializáció választási szabályzatok szerint a Tanköri foglalkozás tantárgyainak teljesítése számos előnnyel jár az aláírásokat megszerző hallgatók számára (méltányossági kérvények elbírálása, KBME ösztöndíj, specializáció besorolás, stb.).
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Training.Code=("5N-A9")
  ÉS
  StudentTraining.Startingdate >= Datum(2022, 7, 20) )

  ÉS NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIDHTF02" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIDHTF02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  A tantárgy kizárólag a tanulmányok második aktív szemeszterében vehető fel.
  7. A tantárgy célkitűzése
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az  egyetemi élettel kapcsolatos kérdések, tudnivalók megbeszélése.
  • A félév során való folyamatos tanulásra egymás motiválása, segítése.
  • A tananyaggal kapcsolatban felmerülő problémák megtárgyalása akár tankörön belül, akár külső segítség bevonásával.
  • Közös felkészülés zárthelyikre, házi feladatokra.
  • Közösségi és szakmai programokon való részvétel, ilyenek szervezése.
  • A második félév hangsúlyosan foglalkozik azzal, hogy a hallgatók megismerhessék a kar, a tanszékek szakmai munkáját.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Konzultációk, megbeszélések a tankörvezető, a senior hallgató és a tankörhöz tartozó hallgatók aktív részvételével.
  10. Követelmények Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozások legalább 70 %-án való részvétel.
  Az érvényben lévő specializáció választási szabályzat szerint a mindkét Tanköri foglalkozás aláírásának megszerzése kritériumhiányt kompenzálhat a specializáció besorolási eljárásban.

  A tankörvezető oktató és a senior hallgató az aláírás megadásán túl is figyelemmel kíséri a hallgatók tanulmányi teljesítményét a félév során. Annak alapján, hogy egy-egy hallgatónak a beadandó házi feladatok és a zárthelyik mekkora részét sikerül időben teljesíteni (pótlás nélkül), egyéni és közösségi mérőszámot alakítanak ki a következő algoritmus szerint:

  Az egyéni teljesítmény mérőszáma:

  ETM = (3hi+hk+5zi+2pz)*100/(3h+5z),ahol
  hi: időben beadott házi feladatok száma,
  hk: késve beadott házi feladatok száma,
  zi: elsőre legalább elégségesre megírt zárthelyik száma,
  pz: legalább elégségesre megírt pótzh-k száma,
  h: a félév során beadandó házi feladatok száma,
  z: a félév során megirandó zárthelyik száma.

  A tankör teljesítményének mérőszámai:

  TTM = Σ ei/L + K, ahol
  ei a tanköri tagok egyéni mérőszáma,
  L a tankör létszáma,
  K = min(4p, 20), ha p a tankör közös szakmai programjainak száma.

  A fenti mérőszámok szerint legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók különböző előnyökhöz jutnak a következő félévekben (méltányossági kérvények elbírálásánál, KBME ösztöndíjnál, stb.).

  11. Pótlási lehetőségek nincs
  12. Konzultációs lehetőségek A tankörvezetővel való egyeztetés után.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom nincs
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen 28
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Tevesz Gábor, címzetes egyetemi tanár, BME-VIK Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  Dr. Kiss Péter, docems, BME-VIK Villamos Energetika Tanszék