Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Skálázható szoftverek

  A tantárgy angol neve: Scalable Software 

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus, MSc, Szoftverfejlesztés főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMB11   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kővári Bence András,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.aut.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kővári Bence, egyetemi docens, AUT

  Simon Gábor, ügyvivő szakértő, AUT

  Tóth Tibor, ügyvivő szakértő, AUT

  Albert István, mérnöktanár, AUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Adatbázisok, számítógépes hálózatok, objektum orientált programozás
  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgató megismerkedik a horizontálisan skálázható szoftverfejlesztés kihívásaival, mintáival, tervezési megközelítésivel, telepítési megoldásaival, architektúrális döntéseivel. A tárgy fókuszba helyezi azokat az architektúrális mintákat, amelyek követése segíti a jó teljesítménnyel működő skálázható szoftverek készítését: mikroszolgáltatások, serverless megoldások, MSA patternek. A tárgy áttekinti az ezen minták alkalmazását támogató szoftverplatformokat, illetve felhőszolgáltatásokat. A hallgató így gyakorlatot szerez skálázható szoftverek fejlesztésében mind felhőbeli mind felhőtől független környezetben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Előadások: 

   

  Előadás anyaga

  1.

  Bevezetés, skálázható szoftverek kihívásai, monolitikus és mikroszolgáltatások architektúra bemutatása, teljesítményproblémák, szűk keresztmetszetek (esettanulmányok)

  2.

  Konténer alapú szoftverfejlesztés alapjai, Docker alapvető működése, Docker-konténerek felépítése, Dockerfile írása, docker CLI használata. Konténer-kompatibilis szoftverfejlesztői környezetek.

  3.

  Orkesztrációs technológiák, több komponens futtatása konténer alapokon, Docker-compose fájlok és használatuk. A Kubernetes platform alapjai, alkalmazás telepítése Kubernetes platformra, Podok és Deploymentek használata, DaemonSet, Ingress, CronJob használata.

  4.

  Állapotkezelés elosztott környezetben, adattárolási architektúrák. Tranzakciókezelés elosztott környezetben, „eventually consistent” modell.

  5.

  Naplózás és alkalmazás monitorozás elosztott rendszerekben, „health check”-ek implementálása.

  6.

  Kérések nyomkövetése szolgáltatások között, OpenTracing szabvány-alapú rendszerek. Teljesítménymérés, szűk keresztmetszetek azonosítása.

  7.

  Mikroszolgáltatások közötti kommunikáció HTTP és message queue alapon; alternatív kommunikációs protokollok (pl. protobuf). Üzenetvesztés és megbízható kommunikáció; üzenet ismétlés, circuit-breaker, throttle minták. Service mesh-ek.

  8.

  Bevezetés a számítási felhők világába. Üzleti igények és trendek. Megoldási szintek és alternatívák (SaaS, IaaS, PaaS). Skálázódás a felhőben.

  9.

  Azure konténer és Kubernetes alapú szolgáltatások (ACR, ACA, AKS).

  10.

  Serverless, Function-as-a-Service platformok áttekintése.

  11.

  Cloud native serverless architektúrákban előforduló Azure szolgáltatások áttekintése. Állapottároló, üzenetkezelő és orkesztrációs szolgáltatások. API gateway, útválasztás, terheléselosztó szolgáltatások.

  12.

  Cloud native serverless architekturális minták.

  13.

  Kitekintés egyéb elosztott keretrendszerek és platformok irányába, például Orleans, Azure Service Fabric.

   Az előadások anyagának feldolgozását segítendő, illetve a szükséges előismeretek megszerzéséhez a tárgyhonlapon külön segédanyagokat teszünk közzé, melyek elsajátítása önállóan történik.

  Gyakorlatok: 

   

   

  Gyakorlat anyaga

  1.

  Konténerizációs technológiák használata

  2.

  Adatkezelési minták alkalmazása

  3.

  Kommunikációs minták alkalmazása

  4.

  Azure Kubernetes Services alkalmazás készítése és futtatása

  5.

  Naplózás és nyomkövetés beüzemelése, terhelésteszt, skálázódás tesztelése

  6.

  FaaS alkalmazás készítése és futtatása


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és önállóan elvégzendő gyakorlat, melyhez a folyamatos online támogatás mellett kétheti rendszerességgel 2 órás konzultációs lehetőséget is biztosítunk
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  Az aláírás feltétele:

  -          A gyakorlatok során kiadott 6 önállóan megoldandó feladatból legalább 4 teljesítése

   

  Vizsgaidőszakban

  A vizsgajegy megszerezhető házi feladat megoldásával, vagy szóbeli vizsgán.

  -          A hallgatók a félév során előre egyeztetett nagyfeladatot oldanak meg önállóan, ezen feladat értékelése pontrendszer alapján történik: egy-egy alkalmazott módszerrel, technológiával előre meghatározott mennyiségű pont szerezhető. A pontrendszer a félév kezdetétől ismert, mely alapján a hallgatók maguk állíthatják össze a vállalt feladataikat, így külön feladatkiírások a nagyfeladathoz nincsenek. A házi feladatok bemutatásának végső határideje az utolsó vizsga időpontja.

  -          VAGY szóbeli vizsgát tesz TVSZ szerint szervezve a tárgy anyagából

   

  11. Pótlási lehetőségek A fenti követelmények esetében pótlási lehetőség nincs
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával történt egyeztetés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásanyag, oktatói jegyzet

   

  Sam Newman: Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 1st Edition, 2015, ISBN: 978-1491950357.

   

  Susan J. Fowler: Production-Ready Microservices: Building Standardized Systems Across an Engineering Organization, 1st Edition, 2016, ISBN: 978-1491965979.

   

  Chris Richardson, Floyd Smith: Designing and Deploying Microservices (ebook): https://www.nginx.com/resources/library/designing-deploying-microservices/

   

  Microsoft Cloud Design Patterns (online): https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/

   

  Docker: Get started with Docker (online): https://docs.docker.com/get-started/

   

  Kubernetes: Learn Kubernetes Basics (online): https://kubernetes.io/docs/tutorials/kubernetes-basics/
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kővári Bence, docens, AUT

  Dr. Dudás Ákos, docens, AUT

  Simon Gábor, ügyvivő szakértő, AUT

  Tóth Tibor, ügyvivő szakértő, AUT

  Albert István, mérnöktanár, AUT