Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szoftverfejlesztés az iparban

  A tantárgy angol neve: Software Development in Industry 

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. december 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMB10   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Lengyel László,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.aut.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Lengyel László, egyetemi tanár, AUT 
  Dr. Charaf Hassan, egyetemi tanár, AUT 
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A programozás alapjai 1-3, Szoftvertechnikák 
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMA00", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A programozás alapjai 1-3, Szoftvertechnikák 

  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy összefoglalja a szoftverfejlesztési módszertanokat, azok alkalmazási lehetőségeit és feltételeit, a tervezési és fejlesztés módszerek által igényelt és előnyben részesített gyakorlatokat és eszközöket. Az alapképzésben tanult kompetenciákra építve a tárgy integrálja a technikai aspektusokat az üzleti megközelítésekkel. Bemutatja a szoftverprojektekhez kapcsolódó menedzsment módszereket és eszközöket, üzleti folyamatokat. Tárgyalja a szoftver alapú szolgáltatások és termékek kidolgozásának lépéseit, a termék- és szolgáltatásmenedzser szerepét. Bemutatásra kerülnek a szoftverfejlesztés és IT üzemeltetés tevékenységek, szerepkörök és feladataik. A tárgy ismerteti, hogy mit tud egy szoftver architekt, hogyan lesz valaki architekt, milyen feladatai vannak. 
  Ismertetésre kerül a szoftvercégek sajátossága, fejlesztése és működtetése, a szoftvercégek szervezeti felépítése, a megrendelővel történő tárgyalási, az árképzési módszerek, szoftveres projektek szerződéskötési kérdései, a szoftvercégek exit kérdése. 
  Cél, hogy a tárgy elvégzésével a hallgatók átfogó rálátással rendelkezzenek a szoftveri ipar működésére, a szoftver projektek szervezési és menedzselési kérdéseiben, a szoftver cégek működtetésére, valamint több kiemelt szoftveres szerepkör részleteire, mint amilyen a szoftver architekt és a termékmenedzser. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1. Ismétlés és összefoglalás 

  Szoftverfejlesztési módszertanok 

  Agilis fejlesztési módszerek 

  2-3-4. Szoftverprojekt-menedzsment  

  Üzleti folyamatok, üzleti modellezés, üzleti becslés 

  Szoftverprojekt-menedzsment módszerek és eszközök, projekt életciklus, folyamatok, időkeretek, erőforrások, stratégia és szervezeti formák 

  Szolgáltatások és alkalmazások kidolgozásának és bevezetésének szempontjai és módszere: hogyan építsünk fel egy terméket/szolgáltatást, hogyan vigyük piacra, innováció menedzser, mint termékmenedzser szerepe, tudás-készség-attitűd mátrix 

  5-6-7-8. Szoftverfejlesztés és IT üzemeltetés, kooperáció a fejlesztő és IT csapatok között 

  Verziókezelés, Continuous Integration/Deployment/Monitoring/Testing/Delivery/Business Planning 

  Hogyan monitorozzuk a szoftver előre haladását 

  Szerepkörök és feladataik: product owner, process manager, process stakeholder, IT securuty professional, project manager, software engineer, IT engineer, release manager, software tester 

  Software engineer (szoftver architekt) 

  Mit tud egy szoftver architekt, hogyan lesz valaki architekt, milyen feladatai vannak, tudás-készség-attitűd mátrix 

  Hogyan becsüljünk egy szoftver rendszert 

  Clean Code 

  9-10. Szoftver cégek 

  Mit csinál egy szoftveres cég: konzultál, tervez, fejleszt, üzemeltet, optimalizál 

  Hogyan tárgyalunk a megrendelővel, hogyan egyeztetjük az árat 

  Szerződéskötés 

  Szoftver cégek kezelési módjai, szoftver cégek építése, szervezete, szoftver cégek mindennapjai, exit kérdései  

  11.  NoSQL adatbázisok, adatvezérelt alkalmazások architektúrái 

  12-13. Kliens oldali technikák és megoldások  

   

  Gyakorlatok/laborok:

  1. Szoftverprojekt-menedzsment 

  2. Szoftverfejlesztés és IT üzemeltetés 

  3. Szoftver architekt, becslés 

  4. Szoftver cégek menedzselése 1 

  5. Szoftver cégek menedzselése 2 

  6. (ZH) 

  7. Szoftver és a szerzői jog, szellemi tulajdon  

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  Előadás  és gyakorlat  
  Önálló munka (házi feladat mogoldása) 
  Kijelölt írásos anyag elsajátítása  
  10. Követelmények
  Szorgalmi időszakban 
  1 db ZH  
  1 db házi feladat  
    
  Az aláírás megszerzésének feltétele a ZH és a házi feladat külön-külön sikeres teljesítése. Mind a ZH, mind a házi feladat esetében, a sikeres teljesítéshez a maximálisan elérhető pontszám minimum 40%-át kell elérni.   
    
  A ZH-val maximum 25 pont szerezhető. A házi feladatból maximálisan 25 pont szerezhető. A teljesítésükhöz tehát minimum 10-10 pontot szükséges megszerezni. A megszerzett pontok beszámítanak a félévvégi jegybe.  
   

  Vizsgaidőszakban 
  Írásbeli vizsga  
    
  A vizsga sikeres teljesítéséhez a maximálisan elérhető pontszám minimum 40%-át kell elérni. A vizsgán maximálisan 50 pont szerezhető, a sikeres vizsgához tehát minimum 20 pontot kell elérni.  
    
  A tárgyból szerzett pontszám: P = V + Z + HF, ahol V a vizsgán szerzett pontszám, Z a ZH-n szerzett pontszám, HF pedig a házi feladatból szerzett pontszám.  
    
  A félévvégi jegy számítása:  
  Jeles (5) – ha P >= 85 pont   
  jó (4) – ha P >= 70 pont  
  közepes (3) – ha P >= 55 pont  
  elégséges (2) – ha P >= 40 pont  
  elégtelen (1) – ha P < 40 pont  
  11. Pótlási lehetőségek
  A sikertelen vagy mulasztott ZH egyszer pótolható.  
  A házi feladat beadási határideje a szorgalmi időszakban van, a pontos határidők kihirdetése a félév első hetében történik. A házi feladat pótlólagosan a kihirdetett határidők után maximum 1 héttel adhatók be, a késedelmesen beadott házi feladatra 20% pontlevonás kerül alkalmazásra.  
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval előre egyeztetett időpontban. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgy weboldalán elhelyezett írásos anyagok. 
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Lengyel László, egyetemi tanár, AUT 
  Dr. Charaf Hassan, egyetemi tanár, AUT