Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti intelligencia labor

  A tantárgy angol neve: Business Intelligence Laboratory 

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. február 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  MSc Mérnök-informatikus
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMB09   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ekler Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/BMEVIAUMA02
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Ekler Péter, docens, AUT

  Sik Dávid, tanársegéd, AUT

  Pomázi Krisztián, tanársegéd, AUT

  Békési Gergő Bendegúz, doktorandusz, AUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Adatbázisok, számítógépes hálózatok, objektum orientált programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMB00", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  BMEVIAUMA24 Üzleti Intelligencia

  BMEVITMA311 Adatbázisok 

  BMEVIIIMA04 Szolgáltatásorientált rendszerintegráció
  7. A tantárgy célkitűzése

  A labor célja, hogy laborfeladatok formájában lehetőséget biztosítson az Üzleti intelligencia tárgyakban ismertetett területek kipróbálására és gyakorlati elsajátítására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·       A tárgyból 4 számítógépes labor (4x45p) (egyik önálló jelleggel) a félév elején és egy (önálló) projektfeladat lesz

  ·       A laborok tematikája a következő:

  o   Open Source BI eszközök használata, adatbetöltés, reporting 

  o   ELK alapú fejlesztés  

  o   MSSQL alapú üzleti intelligencia megoldás fejlesztése, PowerBI a gyakorlatban

  o   Adatelemzés, statisztikai és adatbányászati eszközök használata

  ·       A laborokon a jelenlétet a laborvezető ellenőrzi.

  ·       A projektfeladattal kapcsolatban a félév során legalább 1 alkalommal előre egyeztetve biztosítunk konzultációt, egyedi kérdésekkel külön is kereshető a laborvezető.

  ·       A projektfeladatot a félév végén rögzített időszakban kell bemutatni a laborvezetőnek.

  ·       A projektfeladat témája: Saját BI megoldás fejlesztése: adatforrás(ok) bekötése, ETL folyamatok építése, reportok és döntéselőkészítő KPI-k megjelenítése és számítása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  - Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel,

   

  - A laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzése. Az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérési gyakorlaton nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. További feltétel a mérés sikeres végrehajtása és az ezt dokumentáló jegyzőkönyv elfogadtatása a mérésvezető oktatóval. A jegyzőkönyvet a labor hetének végéig kell feltölteni.

   

  - A projektfeladat megoldásával legalább 40% pontszám elérése.

   

  - A félévközi jegy a labor jegyzőkönyvek osztályzatának és a projektfeladat pontszámának tevődik össze 50-50% arányban.
  11. Pótlási lehetőségek
  Egy mérés pótolható a félév során. A projekt feladat a pótlás hét végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek A laborvezetővel történt egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Morgan Kaufmann, Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics, 2014.

  Joshua N. Milligan, Learning Tableau 10 - Second Edition: Business Intelligence and data visualization that brings your business into focus, 2016.

  Alex Holmes: Hadoop in Practice, Second Edition, 2014.

  John Russel: Cloudera Impala, 2013.

  Phil Simon: Too Big to Ignore: The Business Case for Big Data, 2013.

  Stephen Few: Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring, 2013.

  Ralph Kimball, Margy Ross, Warren Thornthwaite, Joy Mundy, Bob Becker: The Kimball Group Reader: Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence, 2010.

  Howard Dresner: The Performance Management Revolution: Business Results Through Insight and Action, 2007.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra38
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése70
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Ekler Péter, docens, AUT

  Dr. Dudás Ákos, docens, AUT