Alkalmazott elektronika laboratórium

A tantárgy angol neve: Applied Electronics Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2020. február 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

Alkalmazott elektronika mellékspecializáció         

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUMB04 3 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balogh Attila,
4. A tantárgy előadója Dr. Balogh Attila - adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek üzemviszonyai és irányítása.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tápegység topológiák és alkalmazások

Készüléktervezés

Elektronikus átalakítók irányítása

7. A tantárgy célkitűzése A hallgatói mérések keretein belül a hallgatók ipari készülékeken végeznek méréséket és valósítanak meg új funkciókat. A mérések a tápegység topológiák és alkalmazások, valamint az elektronikus átalakítók irányítása tárgyhoz kapcsolódnak.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. mérés: Tanszéken felépített nagyteljesítményű függvénygenerátor megtekintése, hálózati feszültségminőség javítása.

2. mérés: Passzív elemek és DC/DC tápegységek vizsgálata: Feszültségcsökkentő és feszültségnövelő átalakító irányítása DSP segítségével.

3. mérés: PLC-s folyamatirányítási feladat megvalósítása

4. mérés: Hálózatra kapcsolt egyfázisú hídkapcsolású inverter DSP alapú irányítása, aszinkron motor U/f vezérlése háromfázisú inverterrel.

5. mérés: HIL szimulátor: Naperőmű főáramkörének valósidejű szimulálása.
.
6. mérés: Lítium technológiás akkumulátorok és akkumulátor töltő rendszerek

7. mérés: Tápegységek hálózati visszahatása


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi mérések.
10. Követelmények A méréseken való részvétel és legalább elégséges jegy megszerzése minden mérésen.
11. Pótlási lehetőségek A laboratóriumi mérésekből a TVSZ előírásai szerint a pótlási időszakban 1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
12. Konzultációs lehetőségek Félév közben egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési útmutatók.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balogh Attila - adjunktus, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék