Rendszer- és alkalmazástechnika labor 2

A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés       
Számítógép-alapú rendszerek főspecializáció       

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUMB03 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varjasi István

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szabó Zoltán

mérnöktanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Training.Code=("5N-M7") ÉS
TárgyEredmény( "BMEVIAUMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS
TárgyEredmény( "BMEVIAUMA10" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM315" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUM315", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

VAGY

(Training.Code=("5NAM7") ÉS
TárgyEredmény( "BMEVIAUMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM315" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIAUM315", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Kötelező előtanulmányi rend: A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették az Alkalmazásfejlesztés (VIAUMA09) és a Robotirányítás rendszertechnikája (VIAUMA10) c. tantárgyakat.

 

7. A tantárgy célkitűzése Az elvégzendő mérések részben kiegyenlítik az inhomogén előképzettség által előidézett különbségeket, egységes alapot teremtve a mesterképzés gyakorlati része számára, ezen kívül az előző félévben hallgatott két elméleti specializáció tantárgy anyagához kapcsolódnak, az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését teszik lehetővé.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

5 db mérés az Alkalmazásfejlesztés c. tantárgyhoz kapcsolódóan, 5 db mérés a Robotirányítás rendszertechnikája c. tantárgyhoz kapcsolódóan.
1. Ipari szerelőrobot programozása I.
A labor keretében a hallgatók megismerkednek a Nokia Puma 560 szerelőrobot programozásának alapjaival az ARPS robotprogramozási nyelv felhasználásával,
2. Ipari szerelőrobot programozása II.
A labor keretében a hallgatók megismerkednek a Mitsubishi MELFA RV-3SDB szerelőrobot programozásának alapjaival, ill. az üzemeltetéssel kapcsolatos alapvető feladatokkal – a robot köré felépített szerelőcella felhasználásával.
3. Digitális szabályozó algoritmusok
A labor keretében a hallgatók megismerkednek a PLC vezérelt desztillációs oszlop szabályozási feladataival, a rendszer különböző szabályozási köreire saját szabályozót készítenek, és ellenőrzik a szabályozó működését.
4. Autonóm robot navigációs rendszere I. – Ultrahangos helymeghatározás
A labor keretében a hallgatók egy tesztasztalon elhelyezett mozgó robot pozícióját meghatározó algoritmusokat implementálnak, ill. ellenőrzik azok helyességét. A mérés során a robot által mért adatokat Matlab segítségével dolgozzák fel, és számítják ki a robot pozícióját.
5. Autonóm robot navigációs rendszere II. – a dead reckoning elv
A labor keretében a hallgatók egy tesztasztalon elhelyezett mozgó robotra implementálnak dead reckoning algritmust, illetve szabályozót. A mérés során az algoritmusokat C-ben implementlják, a szabályozó paramétereinek meghatározásához pedig Matlabot használnak..
6. Objektumorientált szoftverfejlesztés és verziókövetés
A labor keretében a hallgatók megismerkednek a C++ 11 nyújtotta eszközökkel – egyszerű objektumorientált feladatokat implementálnak. A feladatok implementálása közben a git verziókezelő eszközt használják, és megismerkednek az alapvető műveletekkel (commit, merge, rebase, stash,…)
7. Alkalmazásfejlesztés C++ nyelven beágyazott környezetben
A labor keretében a hallgatók megismerkednek az STM32 platformra történő, C++ nyelvű alkalmazásfejlesztés lehetőségeivel. Egy mintaalkalmazást valósítanak meg C++ nyelven (kommunikáció (SPI, I2C, CAN, UART), ill. kijelző kezelés).
8. Alkalmazásfejlesztés Qt környezetben
A labor keretében a hallgatók megismerkednek a Qt keretrendszerben történő alkalmazásfejlesztés alapjaival, widget-ek készítésével, alkalmazásával.
9. Felhasználói felület megvalósítása QML nyelven
A labor keretében a hallgatók megismerkednek a deklaratív QML nyelven történő felhasználói felületek megvalósítási lehetőségeivel, valamint a felhasználói felület, ill. a háttérosztályok közötti adattovábbítás módjaival.
10. Kliens-szerver alkalmazás megvalósítása Qt/QML környezetben
A labor keretében a hallgatók elkészítenek egy komplett kliens-szerver alkalmazásrendszert Qt és QML technológiák felhasználásával – a korábbi méréseken megszerzett alapismereteket tovább fejlesztve.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga 10 db 4 órás laboratóriumi mérésből, ill. egy 2 órás félév eleji tájékoztatóból áll, melyeket az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

 

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
10 db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint.
  • A vizsgaidőszakban: nincs
  • Elővizsga: nincs
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre 1-1 osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján). A gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

 

11. Pótlási lehetőségek A mérésekhez összesen 2 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

 

12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő elektronikus mérési útmutatók és segédanyagok.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra42
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 36
Vizsgafelkészülés 
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajk István

egyetemi tanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dr. Varjasi István

egyetemi docens

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szabó Zoltán

mérnöktanár

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék