Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszer- és alkalmazástechnika labor 2

  A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés       
  Számítógép-alapú rendszerek főspecializáció       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMB03 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjasi István

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Szabó Zoltán

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Training.Code=("5N-M7") ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA10" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM315" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM315", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

  VAGY

  (Training.Code=("5NAM7") ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM315" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM315", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend: A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették az Alkalmazásfejlesztés (VIAUMA09) és a Robotirányítás rendszertechnikája (VIAUMA10) c. tantárgyakat.

   

  7. A tantárgy célkitűzése Az elvégzendő mérések az elméleti szakirány tantárgyak anyagához kapcsolódnak és az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését segítik elő, ill. az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásait mutatják be.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 5 db mérés az Alkalmazásfejlesztés tárgyhoz kapcsolódóan

   

  5 db mérés a Robotirányítás rendszertechnikája tárgyhoz kapcsolódóan

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga 10 db 4 órás laboratóriumi mérésből áll, melyet az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék szakirány laboratóriumaiban kell elvégezni.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:

    

  10 db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint.

   

  • A vizsgaidőszakban: nincs

    

  • Elővizsga: nincs

    

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre 1-1 osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján). A gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

   

  11. Pótlási lehetőségek A mérésekhez összesen 2 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő elektronikus mérési útmutatók és segédanyagok.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra80
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Varjasi István

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Szabó Zoltán

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék