Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszer- és alkalmazástechnika labor 2

  A tantárgy angol neve: Applied Computer Systems Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés       
  Számítógép-alapú rendszerek főspecializáció       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMB03 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajk István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjasi István

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Szabó Zoltán

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Training.Code=("5N-M7") ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA10" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM315" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM315", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

  VAGY

  (Training.Code=("5NAM7") ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIAUMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM315" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM315", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

  ÉS
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMB05", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMB05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend: A tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették az Alkalmazásfejlesztés (VIAUMA09) és a Robotirányítás rendszertechnikája (VIAUMA10) c. tantárgyakat.

   

  7. A tantárgy célkitűzése Az elvégzendő mérések részben kiegyenlítik az inhomogén előképzettség által előidézett különbségeket, egységes alapot teremtve a mesterképzés gyakorlati része számára, ezen kívül az előző félévben hallgatott két elméleti specializáció tantárgy anyagához kapcsolódnak, az ott megszerzett ismeretek gyakorlat-orientált elmélyítését teszik lehetővé.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  5 db mérés az Alkalmazásfejlesztés c. tantárgyhoz kapcsolódóan, 5 db mérés a Robotirányítás rendszertechnikája c. tantárgyhoz kapcsolódóan.
  1. Ipari szerelőrobot programozása I.
  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a Nokia Puma 560 szerelőrobot programozásának alapjaival az ARPS robotprogramozási nyelv felhasználásával,
  2. Ipari szerelőrobot programozása II.
  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a Mitsubishi MELFA RV-3SDB szerelőrobot programozásának alapjaival, ill. az üzemeltetéssel kapcsolatos alapvető feladatokkal – a robot köré felépített szerelőcella felhasználásával.
  3. Digitális szabályozó algoritmusok
  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a PLC vezérelt desztillációs oszlop szabályozási feladataival, a rendszer különböző szabályozási köreire saját szabályozót készítenek, és ellenőrzik a szabályozó működését.
  4. Autonóm robot navigációs rendszere I. – Ultrahangos helymeghatározás
  A labor keretében a hallgatók egy tesztasztalon elhelyezett mozgó robot pozícióját meghatározó algoritmusokat implementálnak, ill. ellenőrzik azok helyességét. A mérés során a robot által mért adatokat Matlab segítségével dolgozzák fel, és számítják ki a robot pozícióját.
  5. Autonóm robot navigációs rendszere II. – a dead reckoning elv
  A labor keretében a hallgatók egy tesztasztalon elhelyezett mozgó robotra implementálnak dead reckoning algritmust, illetve szabályozót. A mérés során az algoritmusokat C-ben implementlják, a szabályozó paramétereinek meghatározásához pedig Matlabot használnak..
  6. Objektumorientált szoftverfejlesztés és verziókövetés
  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a C++ 11 nyújtotta eszközökkel – egyszerű objektumorientált feladatokat implementálnak. A feladatok implementálása közben a git verziókezelő eszközt használják, és megismerkednek az alapvető műveletekkel (commit, merge, rebase, stash,…)
  7. Alkalmazásfejlesztés C++ nyelven beágyazott környezetben
  A labor keretében a hallgatók megismerkednek az STM32 platformra történő, C++ nyelvű alkalmazásfejlesztés lehetőségeivel. Egy mintaalkalmazást valósítanak meg C++ nyelven (kommunikáció (SPI, I2C, CAN, UART), ill. kijelző kezelés).
  8. Alkalmazásfejlesztés Qt környezetben
  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a Qt keretrendszerben történő alkalmazásfejlesztés alapjaival, widget-ek készítésével, alkalmazásával.
  9. Felhasználói felület megvalósítása QML nyelven
  A labor keretében a hallgatók megismerkednek a deklaratív QML nyelven történő felhasználói felületek megvalósítási lehetőségeivel, valamint a felhasználói felület, ill. a háttérosztályok közötti adattovábbítás módjaival.
  10. Kliens-szerver alkalmazás megvalósítása Qt/QML környezetben
  A labor keretében a hallgatók elkészítenek egy komplett kliens-szerver alkalmazásrendszert Qt és QML technológiák felhasználásával – a korábbi méréseken megszerzett alapismereteket tovább fejlesztve.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga 10 db 4 órás laboratóriumi mérésből, ill. egy 2 órás félév eleji tájékoztatóból áll, melyeket az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
  10 db 4 órás laboratóriumi mérés anyagának elsajátítása, a mérések elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek elkészítése az előírt ütemezés szerint.
  • A vizsgaidőszakban: nincs
  • Elővizsga: nincs
  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele valamennyi mérés sikeres (legalább elégséges szintre történő) elvégzése. A hallgató a mérésekre 1-1 osztályzatot kap (felelet, mérési munka és jegyzőkönyv alapján). A gyakorlati jegy a mérésre kapott jegyek átlaga.

   

  11. Pótlási lehetőségek A mérésekhez összesen 2 db pótlási lehetőséget biztosítunk. Mérés kizárólag a szorgalmi időszakban pótolható a mérésvezetővel vagy a tárgyfelelőssel előre egyeztetett időpontban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek A mérést vezető mérésvezetővel, előre egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez rendelkezésre állnak a felkészülést segítő elektronikus mérési útmutatók és segédanyagok.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 36
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Varjasi István

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Szabó Zoltán

  mérnöktanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék