Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobilszoftver laboratórium

  A tantárgy angol neve: Mobile Software Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus MSc szak

  Mobilszoftver-fejlesztés mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMB02 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUMB02
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Forstner Bertalan

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kelényi Imre

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektumorientált programozási ismeretek. Mobilszoftver-platformok.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUM210" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUM210", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

  ÉS

  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA05") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA25")) ÉS

  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUMB01") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA26") VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIAUMB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIAUMA26", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend, a tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették a következő tárgyat:

   

  Mobilszoftver-platformok (BMEVIAUMA05)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratórium célja a Mobilszoftver-platformok, illetve Mobilszoftver-rendszerek fejlesztése tárgyakon tanultak személyes alkalmazása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Laboratóriumcsoport anyaga

  1.

  Android alapú alkalmazásfejlesztés: a laboratórium során lehetőség nyílik megismerkedni egy összetett Android alkalmazás fejlesztésével, illetve a labor betekintést nyúlt az alkalmazás élesítés folyamatába is.

  2.

  Összetett Android alkalmazás fejlesztése. Az előző laboron letett alapokra építve különböző képernyőméretekre kialakított tartalmú és elrendezésű felhasználói interfész elkészítése.

  3.

  iOS alapú alkalmazásfejlesztés: a laboratóriumi alkalom bemutatja egy több nézetből álló összetett iOS alkalmazás fejlesztését, illetve az iOS környezetet is ismerteti.

  4.

  Összetett iOS alkalmazás fejlesztése. Az előző laboron lefektetett alapokra építve kommunikációs és adatréteggel kiegészített alkalmazás tervezése és fejlesztése.

  5.

  Windows Phone alapú alkalmazásfejlesztés: a laboratóriumi foglalkozás lehetőséget biztosít megismerkedni a Windows Phone alapú alkalmazásfejlesztéssel egy összetett megoldás keretében.

  6.

  Cloud szolgáltatások  mobil környezetben: a laboratóriumi alkalom keretében egy BaaS alapú mobil alkalmazás fejlesztésével ismerkednek meg a résztvevők.

  7.

  Tesztvezérelt fejlesztés a gyakorlatban: az alkalom keretein belül részvételi lehetőség nyílik egy összetett alkalmazás kifejlesztésére Test Driven Development elvet követve.

  8.

  Continuous Integration és modern verziókezelés a gyakorlatban: a laborfoglalkozás alkalmával a résztvevők megismerkednek a continuous integration eszközökkel és módszerekkel, valamint a modern verziókezelők és crash reporting eszközök nyújtotta lehetőségekkel.

  9.

  Mockup alapú alkalmazástervezés és fejlesztés, analitika használata: a foglalkozás keretein belül a résztvevőknek egy specifikáció alapján kell drótváz tervezetet készíteni, mely egyedi felületei elemeket is tartalmaz, majd meg kell valósítani az így megtervezett alkalmazást. A labor bemutatja az analitikák használatát is.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények


  • Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel,

  • A laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzése, ennek feltétele a mérési gyakorlaton való felkészült megjelenés, amit a mérésvezető oktató szóban és/vagy írásban ellenőriz. Az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérési gyakorlaton nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. További feltétel a mérés sikeres végrehajtása és az ezt dokumentáló jegyzőkönyv elfogadtatása a mérésvezető oktatóval.

  • A félévközi jegy a jegyzőkönyvek osztályzatának átlaga.


  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ előírási szerint, két mérés pótolható a szorgalmi időszak végén.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával történt egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka


  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  38

  Felkészülés a zárthelyire

  0

  Mérési jegyzőkönyv elkészítése

  40

  Felkészülés a vizsgára

  0

  Összesen

  120


  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Forstner Bertalan

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kelényi Imre

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék