Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobilszoftver-rendszerek fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Mobile Software System Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus MSc szak

  Mobilszoftver-fejlesztés mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMB01 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Forstner Bertalan,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.aut.bme.hu/Course/VIAUMB01
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Forstner Bertalan

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kelényi Imre

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektumorientált programozási ismeretek. Mobilszoftver-platformok.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMA26", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA26", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: Mobilszoftver-platformok (BMEVIAUMA05)


  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a mobilszoftver-tervezés és fejlesztés általánosan érvényes irányelveinek bemutatása, valamint mérnöki szemlélet kialakítása a területen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Előadás anyaga

  1.

  Az előadáson a bevezetés után a mobilszoftver-specifikáció kérdéseinek és platformválasztásnak a körüljárása történik. A formális specifikáció elkészítése mellett megvizsgáljuk a platformfüggetlen, illetve hordozható részek kiemelését. Átnézzük, milyen szempontokat kell figyelembe venni mobil alkalmazás tervezésénél.

  2.

  A felhasználói felület kapcsán kitérünk a képernyőképek tervezésére, illetve a fragmentációra való felkészülésre. A csak tablet- illetve csak mobiltelefon-felület tervezésének különbségeit is vizsgáljuk. Bemutatjuk a platformspecifikus vs. generikus felhasználói felület közti különbségeket. Körüljárjuk a mock alkalmazások készítésének lehetőségét. Feltárjuk, milyen felhasználói élmény emelésére alkalmas szempontokra kell figyelni.

  3.

  Az előadáson körbejárjuk az adatréteg tervezés kérdéseit, az adattárolás helyét, illetve a backenddel való szinkronizáció lehetőségeit, típusait. Bemutatunk elterjedt mobilos ORM megoldásokat.

  4.

  A tanóra témája a Kommunikációs réteg tervezése. Bemutatjuk, hogyan kell egyedi kommunikációs protokoll tervezésni és leírni, megvalósítani. Átvesszük az kapcsolódó eljárásokat és technikákat (mint a REST, az XML vs. JSON, illetve különböző, ezt támogató kódkönyvtárak). Megvizsgáljuk a Push üzenetek szerepét és hasnálatát. Megvizsgáljuk a kommunikációs réteg tesztelésének módjait, illetve további stratégiákat (pl. Cache, hálózat elérhetősége).

  5.

  A mobil alkalmazások kapcsán vzsgáljuk a közösségi rendszerekkel való integráció lehetőségét. Ennek kapcsán részletesebben nézzük az OAuth megvalósítását. Áttekintjük a gyakori közösségi site-ok szolgáltatásait és integrációjukat.

  6.

  Az óra tematikája a „Backend as a service” koncepció bemutatása, elemzése, illetve használata. Ennek kapcsán megvizsgálunk több BaaS típust és képességeiket.

  7.

  Az előadáson a csapatban történő mobilszoftver fejlesztés kihívásaival foglalkozunk. Ennek részeként áttekintjük a verziókövetés, build szerverek, continuous integration, illetve a kódmetrika és automatikus kódmetrika report készítésének lehetőségeit.

  8.

  Az előadás témája a külső (vezetéknélküli) eszközök integrálása. Megvizsgáljuk a korszerű technológiákat (BLE, NFC, Zigbee/Z-Wave). Emellett szintén az óra anyaga a hordható informatika és integrációja (Google wear, okosszemüveg, orvosi eszközök stb.)

  9.

  Az óra keretein belül megismerkedünk a mobilszoftverek tesztelési kérdéseivel, illetve a TDD, BDD módszertanokkal.

  10.

  A tesztelési kérdések kapcsán ezen az előadáson a felhasználói felület tesztekkel, automatizált UI teszteléssel foglalkozunk.

  11.

  A tanóra anyaga az analitikai és loggolási funkciók beépítése, illetve ezekhez külső szolgáltatások integrációja. Az óra bemutatja a crash reporting megoldásokat és jelentőségüket. Az analitika egy területeként kitérünk a felhasználói felület használatának mérésére, hőtérkép készítésére, illetve az A/B tesztelésre.

  12.

  Bemutatjuk a mobil piacterekre lépés feladatait, az alkalmazás publikálás elemeit. Az előadás bemutatja, hogyan tervezzük meg a mobil alkalmazásunk béta-programját.

  13.

  Áttekintjük az elterjedt alkalmazás-finanszírozási modelleket, úgymint: paid, ad-supported, freemium, in-app purchase, enterprise, illetve ezek szoftveres támogatását. Szintén elemezzük a szoftver életciklus kezelés és frissítés módjait.

   

  14.

  Zárthelyi dolgozat írása

   

   

  Gyakorlat anyaga

  1.

  A gyakorlat során konkrét, informális funkcionális specifikációból kiindulva készítünk formális funkcionális specifikációt mobilszoftverhez.  gyakorlat része a képernyőterveknek az elméletben megismert eszközökkel való megtervezése is.

  2.

  Az előző gyakorlaton specifikált alkalmazáshoz adatréteget, illetve kommunikációs protokollt tervezünk. Emellett a gyakorlatban kipróbálunk különböző szinkronizációs modelleket.

  3.

  A gyakorlat során megvizsgáljuk, hogyan lehet kiváltani egyes funkciókat konkrét Backend-as-a-Service használatával.

  4.

  A gyakorlat során a konkrét példán keresztül nézzük meg a verziókövetés és build szerver használatát, illetve a continouos integration szerver működését.

  5.

  Ezen a gyakorlaton a konkrét példa kiegészítésével a felahsználói felület tesztelésének módszereit próbáljuk ki.

  6.

  A gyakorlat folyamán az alkalmazáshoz konkrét analitika és crash reporting kódkönyvtárat választunk és építünk be.

  7.

  A gyakorlat célja az A/B tesztelés beépítése az eddig megvalósított alkalmazásba. Ezután a piactérre lépés folyamatát egy adott piactéren próbáljuk ki.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: igény szerint

    

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi elfogadható (legalább elégséges szintű) megoldása. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Jeff McWherter: Professional Mobile Application Development, 2012.

  • Martin Fowler - Gui Architectures - http://martinfowler.com/eaaDev/uiArchs.html

  • Juhani Lehtimaki: Smashing Android UI, 2012.

  • Jim Webber, Savas Parastatidis, Ian Robinson: REST in Practice: Hypermedia and Systems Architecture, O'Reilly Media, 2010

  • Facebook Developer Site - https://developers.facebook.com/

  • Kris Jamsa: Cloud Computing: SaaS, PaaS, IaaS, Virtualization, Business Models, Mobile, Security and More, 2013.

  • Scott Chaco: Pro Git, http://git-scm.com/book

  • Jon Loeliger, Matthew McCullough: Version Control with Git: Powerful tools and techniques for collaborative software development, O'Reilly Media, 2012

  • Robert C. Martin: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, 2008.

  • Jez Humble, David Farley: Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation, 2010.

  • Graham Lee: Test-Driven iOS Development, Addison-Wesley Professional, 2012

  • Diego Torres Milano: Android Application Testing Guide, 2011

  • Jonathan Kohl: Tap Into Mobile Application Testing

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Forstner Bertalan

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Ekler Péter

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Kelényi Imre

  egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék