Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti intelligencia laboratórium

  A tantárgy angol neve: Business Intelligence Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. március 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus MSc szak, Alkalmazott Informatika főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMB00 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ekler Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ekler Péter

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Dudás Ákos

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Goldschmidt Balázs

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Adatbázis kezelés, webes technológiák, objektum orientált szoftverfejlesztés

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMB09", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMB09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend, a tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik már teljesítették a következő tárgyakat:
  BMEVIAUMA02 Üzleti intelligencia

  Ajánlott tárgy:
  BMEVIIIMA04 Szolgáltatásorientált rendszerintegráció

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az Üzleti intelligencia és Szolgáltatásorientált rendszerintegráció tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Laboratórium anyaga

  1.

  A laboratóriumi foglalkozás során ismertetésre kerül a relációs és NoSQL alapú adatbázis készítés, kezelés és karbantartás.

  2.

  A laboratórium alkalmon bemutatásra kerülnek a legfőbb BI kezelő eszközök és az adatbetöltési lehetőségek. Ezt követően a résztvevők ETL folyamatok segítségével megvalósítanak adatbetöltési és adattisztítási feladatokat.

  3.

  Az előző laborfoglalkozás során betöltött adatokra építve ezen az alkalmon a résztvevők megismerkednek az adatmodellezéssel, további üzleti intelligencia eszközökkel és adattárházak építéssel, illetve alapvető statisztikai mérőszámok kinyerésével.

  4.

  A laborfoglalkozás keretében a résztvevőknek lehetőségük nyílik egy Hadoop alapú megoldás elkészítésében, megismerkedhetnek az adatbetöltéssel, tárolással és adat elérhetőséggel.

  5.

  Ezen alkalmon a report és dashboard készítés kerül bemutatásra, ahol a résztvevők gyakorolhatják az összetett reportok és dashboardok készítését, szűrések létrehozását, valamint az ütemezést és report kiajánlást. A laboralkalom a Hadoop alapú adatok kezelésére is kitér.

  6.

  A laborfoglalkozás keretében megismerkednek a hallgatók a BI rendszerek SDK-ival, melyek lehetőséget biztosítanak a megoldások kiterjesztésére. A laborgyakorlat során a feladat egy ilyen SDK felhasználása.

  7.

  A laborfoglalkozás keretében a résztvevők megismerkednek az üzleti folyamatok modellezésének kérdéskörével (BPEL, BPMN). A foglalkozás keretében egy összetett feladat kerül megoldásra.

  8.

  Az alkalom keretin belül a hallgatók megismerkedhetnek a reszponzív reporting és dashboard felületek összeállításával. Szintén a labor részét képezi reportok által előállított adatok kiajánlása és elérhetővé tétele külső kliensek, például mobil eszközök számára.

  9.

  Ezen alkalom során bemutatjuk a felhő alapú BigData rendszereket és a laboratóriumi alkalom keretében egy összetett feladat kerül ismertetésre. A feladat célja egy népszerű felhő szolgáltatás bemutatása az adatbetöltéstől az adatok megjelenítéséig.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  10. Követelmények

  -        Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel,

  -        A laboratóriumi gyakorlatok sikeres elvégzése, ennek feltétele a mérési gyakorlaton való felkészült megjelenés, amit a mérésvezető oktató szóban és/vagy írásban ellenőriz. Az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérési gyakorlaton nem vehetnek részt, azt pótolniuk kell. További feltétel a mérés sikeres végrehajtása és az ezt dokumentáló jegyzőkönyv elfogadtatása a mérésvezető oktatóval.

  -        A félévközi jegy a jegyzőkönyvek osztályzatának átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ előírási szerint, két mérés pótolható a szorgalmi időszak végén.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával történt egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -        Alex Holmes: Hadoop in Practice, Second Edition, 2014.

  -        John Russel: Cloudera Impala, 2013.

  -        Phil Simon: Too Big to Ignore: The Business Case for Big Data, 2013.

  -        Stephen Few: Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring, 2013.

  -        Ralph Kimball, Margy Ross, Warren Thornthwaite, Joy Mundy, Bob Becker: The Kimball Group Reader: Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business Intelligence, 2010.

  -        Howard Dresner: The Performance Management Revolution: Business Results Through Insight and Action, 2007.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra38
  Felkészülés zárthelyire0

  Mérési jegyzőkönyv elkészítése

  40
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ekler Péter

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Dudás Ákos

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Dr. Goldschmidt Balázs

  docens

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék