Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modellalapú szoftverfejlesztés labor

  A tantárgy angol neve: Model-based Software Development Laboratory 

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. december 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Szoftverfejlesztés specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAUMA23   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Gergely,
  4. A tantárgy előadója
  Dr Mezei Gergely, docens, AUT 
  Dr Somogyi Ferenc, tanársegéd, AUT 
  Dr Simon Balázs, docens, IIT 
  Dr Semeráth Oszkár, adjunktus, MIT 
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftvermodellezés, objektumorientált programozás 
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIAUMA03", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0) )

  ÉS

  TárgyTeljesítve("BMEVIAUMA22")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók a modellalapú szoftverfejlesztés témakörében megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban is megtanulják alkalmazni. 
  8. A tantárgy részletes tematikája
  A hallgatók egy szakterületi nyelv, valamint az abból készíthető modellek kialakításának és feldolgozásának folyamatát veszik végig.  

  1. Labor: a szakterület megismerése, az EMF-alapú metamodell kialakítása  
  2. Önálló projektfeladat: Xtext alapú szövegszerkesztő készítése a metamodellhez (2 alkalom) 
  3. Feladatbemutatás: Xtext 
  4. Önálló projektfeladat: Modellfeldolgozás gráftranszformáció segítségével (2 alkalom)
  5. Feladatbemutatás: Gráftranszformáció 
  6. Önálló projektfeladat: Kiegészítő modulok, Blockly és ANTLR (2 alkalom) 
  7. Feladatbemutatás: Modulok 

   A tárgyhoz tartozik egy 10x4 órás idősáv, amiben a jelenléti alkalmakra is sor kerül. Az 1. labor elvégezhető szinkron módon jelenléti, ill. aszinkron módon online formában (a kiadott segédanyagok alapján). A labor eredményét az oktatók a félév elején kihirdetett határidő szerint értékelik.   

  Az önálló projektfeladatok 2 alkalomnak felelnek meg kiméretüket tekintve. Ezeket a feladatokat a hallgatók otthon végzik el, de a tárgy idősávjában személyes konzultációs lehetőséget biztosítanak. Az önálló projektfeladatok eredményét a személyes feladatbemutatások alkalmával kell prezentálni (szintén az idősávban). A megoldások a bemutatások alkalmával kerülnek értékelésre.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Labor
  10. Követelmények
  Az első labor feladatának elégséges szintű megoldása (az előírt modell előállítása), a labor eredménye ezen túl nem számít bele a félévvégi jegybe.  

  A félév további részében az elégséges jegy feltétele mind a három témakörben legalább elégséges értékű munka bemutatása a feladatbemutatókon. Ha ez a feltétel teljesül, akkor a félévközi érdemjegy a három feladatbemutatón kapott jegy átlaga.
  11. Pótlási lehetőségek Az első feladat nem pótolható. A három feladatbemutatók mindegyike pontlevonás mentén (egy jegy büntetéssel) egy alkalommal pótolhatóak a félév elején kihirdetett ütemezés szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetve
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Krysztof Czarnecki, Ulrich Eisenecker, Generative Programming: Methods, Tools, and Applications, Addison-Wesley, 2000. 

  Steven Kelly, Juha-Pekka Tolvanen, Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code Generation, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2008. 

  Martin Fowler, Domain-Specific Languages, Addison-Wesley Professional, 2010 

  Lengyel László, Mezei Gergely, Mészáros Tamás, Asztalos Márk, Vajk Tamás, Fehér Péter: Modellvezérelt paradigmák, Egyetemi jegyzet, VI 201-010, 2013. 
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra18
  Önálló projektfeladat 60
  Mérési jegyzőkönyv elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr Mezei Gergely, docens, AUT 
  Dr Somogyi Ferenc, tanársegéd, AUT 
  Dr Simon Balázs, docens, IIT 
  Dr Semeráth Oszkár, adjunktus, MIT