Készüléktervezés

A tantárgy angol neve: Appliance Design

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

Alkalmazott elektronika mellékspecializáció         

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIAUMA14 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balogh Attila,
4. A tantárgy előadója

Dr. Balogh Attila - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Futó András - tanársegéd, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Analóg és digitális alapáramkörök. Lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek topológiája és irányítása.
7. A tantárgy célkitűzése
A tantárgy keretein belül a lineáris és kapcsolóüzemű tápegységek fejlesztési, tervezési és üzembe helyezési kérdéseivel foglalkozunk. Végigjárjuk egy tápegység teljes fejlesztésének lépéseit, úgymint a funkciók meghatározása, specifikáció elkészítése, szabványok (pl. zavarás és zavartatás, biztonsági kérdések) előírásainak figyelembevétele, főköri elemek és hűtés méretezése, konstrukciós kérdések.
8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Bevezető előadás. Mágneses elemek típusai és főbb jellemzői.

2.-3 hét: Vasmagos tekercs méretezése, mágneses anyagok kiválasztása, alkalmazható huzal típusok.

4. hét: Transzformátor méretezése, mágneses anyagok kiválasztása, alkalmazható huzal típusok.

5. hét: Kondenzátor típusok és főbb jellemzői: Tantál, ELKO, kerámia, fólia kondenzátorok.

6. hét: Korszerű akkumulátorok jellemző paraméterei, akku menedzsment rendszerek

7. hét: Áramérzékelési módszerek: Sönt, Hall, Áramváltó.

8. hét:  Feszültségérzékelési módszerek: Kompenzált feszültségosztó, feszültségváltó. Vezérlő és visszacsatoló jelek leválasztása: optikai csatoló.

9. hét: Vezérlő és visszacsatoló jelek leválasztása: induktív és kapacitív leválasztók, leválasztó erősítők. Érzékelő áramkörök modulációs módszerei.

10. hét: Félvezető meghajtási lehetőségek, félvezetők vesztesége

11. hét: Túláram elleni védelem, mechanikus és elektromechanikus kapcsoló elemek

12. hét: Túlfeszültség elleni védelem

13. hét: Elektromágneses kompatibilitás: vezetett és sugárzott zavarok csökkentési lehetőségei, EMC szűrő.

14. hét: Áramkörök megvalósítási kérdései, Biztonsági előírások, Konstrukció tervezése.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk

12. Konzultációs lehetőségek Félév közben egyeztetett időpontban. A vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napon a kiírt időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus jegyzet.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Készülés előadásokra
14
Készülés gyakorlatokra14
Készülés zárthelyire14
  
Vizsgafelkészülés36
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Balogh Attila - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
Dr. Varjasi István - docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék